Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Seksjonen er leia av informasjonssjef. Hovudarbeidsområde er: Drift og utvikling av HSH sine offisielle kommunikasjonskanalar (web-sider m.m.), grafiske profil, merkevarebygging, omdømme og intern/ekstern kommunikasjon. Redaktøransvar for nyhende og pressemeldingar. Mediekontakt. Intern rådgjeving, kursing og kulturbygging.

Prinsipp for god kommunikasjon: Åpenhet, medvirkning, nå alle, aktiv og helhet. Kommunikasjonsansvaret følgjer saksansvaret. (Statens kommunikasjonspolitikk)

Sida ble sist oppdatert: 16.12.2016