Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Spesifikasjoner for produksjon av banner på HSH-vevens sider

Kompetente eksterne utviklere har etter eventuell bestilling fra HSH muligheten til å produsere HTML, CSS og JavaScript som HSH kan implementere øverst (rett under toppmenyen og brødsmulestien) i én eller flere av sidene sine.

Merk: Endringer kan forekomme.

Produsentene vil bli tilvist en egen side i HSH-veven for å kunne teste når det viktigste grunnlaget står ferdig. Det er viktig at koden er kompakt, lettlastet og at det i høyest mulig grad utnytter muligheter som allerede er implementert i sidene (f.eks. JQuery eller stilark).

Utviklere må være kjent med regler for universell uforming!

HSH-sidenes hovedstilark …/main_dev.php inneholder en bolk for 1160px-design og en for 300px. Det vil ikke bli vurdert flere størrelsesalternativer til dette nå.

Banner vil ligge i et område innenfor en div-tag med id «banner». Så skriv gjerne ønsket implementert CSS med regler spesifisert mot #banner.

I tillegg bestemmer HSH-vev-stilarket grafisk uttrykk for overskrifter og brødtekst. Husk vår grafiske profil: www.hsh.no/profil (som spesifiserer Georgia og Verdana som profilskrifttyper)!

HTML for banner kan legges på utviklerens egen web-server under uttesting og blir etter avtale hentet dynamisk inn av vår egen løsning.

CSS kan skrives i JavaScript, men siden det er viktig med et kompakt og kjapt resultat, kan webutvikler i HSH etter avtale sette inn spesiell CSS som gjelder for både mobil og storskjerm manuelt i HSH sitt eget stilark.

Kontakt

Ta kontakt med webutvikler ved spørsmål! E-post er foretrukket.

Sida ble sist oppdatert: 03.11.2015