Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Grafisk profil for HSH

NB! Informasjonen på denne sida er ikke lenger relevant, men beholdes som til arkivformål.

Målet med profilen

Hovedmålet med den grafiske profilen for HSH er at den skal være enkel å følge, både for de som skriver et HSH-brev, for de som lager vev-sider og for eksterne byråer og andre medhjelpere. Og for at den skal være enkel å følge, må reglene være få og det må være vanskelig å havne i feller.

Det er selvsagt rom for å justere og forbedre, og kommentarer vil bli vel mottatt. Endringer i profilen må gjøres forsiktig og med mindre skritt og bør være veloverveid, ikke bare estetisk, men også rent praktisk.

Byråene vil oftest ønske å «finne på nye, egne ting» og skyve tilsides etablerte regler. Grunnen er at oppdragsgiverne gjerne er «lei av seg selv» og blir imponert av å plutselig se en helt ny «fresh» versjon av det de selv står for - det gir følelsen av en «ny giv». Det viktigste er nok heller dessverre at vi må framstå som etablerte og tradisjonsrike. En fast grafisk profil gjennom flere tiår vil gi HSH en stor gevinst gjennom gjenkjennelseseffekten.

Dette er noe noen med faktisk kompetanse innenfor markedsføring vil kunne bekrefte. Denne grafiske profilen ble utviklet ut ifra erfaringer med «vinglete» utforming - et helt nytt konsept hvert år.

Dersom ikke en grafisk anstalt klarer å forholde seg til vår grafiske profil må HSH finne noen andre til å hjelpe seg. Det er veldig viktig at HSH bruker år framover for å bygge opp en fast profil. Og for at den skal bli fast, må alle hente fram litt ekstra krefter og lage det aller beste utav de bestående reglene.

Den grafiske profilen for HSH er utviklet av og administreres av webutvikler Terje Rudi.

Logo

Høgskolen Stord/Haugesund har to logovarianter: En horisontal (liggende) og en vertikal (stående).

HSH-logoer for bruk i dokumenter:
Vertikal (stående) variant:
HSHs stående logo
Horisontal (liggende) variant:
HSHs liggende logo
Signaturlogo til e-post:
HSHs liggende signatur-logo
Forenklet variant:
HSHs liggende logo

Tips:

  • Du laster ned ved å høyreklikke på logoen. (Mac: Tofingersklikk).
  • Når du skal forminske logoen i f.eks. Word, holder du SHIFT-tasten nede mens du drar i et hjørne. Dette for å beholde proporsjonene

NB! Ikke tillatt med løsrevet ornament som logo:

Tillat logobruk

Det er likevel tillatt med bruk av ornamentet i dekorasjons-sammenheng, men da regnes det ikke lenger som direkte logobruk.

Et dokument som bruker ornamentet på denne måten har gjerne en helt standard HSH-logo et annet sted på sida.

Her er noen eksempler:

HSHlogo belyst av stearinlys HSHlogo i hav HSHlogo svever over flate
Stjerne på HSHlogo HSHlogo som bakgrunn på slide Ny pris prislapp på HSH-logo

Vi har også engelsk versjon av hver av logoene. Kontakt informasjonsrådgiver for nærmere info!

Typografi

Titler («Overskrift 1»)

Slank Georgia i 90% svart

Fig.: Eksempel på tittel - eller stor overskrift

Sidenes titler - altså den første overskriften på ei side eller i en bolk - skal være 262% av brødtekstens normalstørrelse, i praksis gjerne 26pt.

Skrifttype er slank Georgia og den skal normalt presenteres i 90% svart (nest-mørkeste svart i Words fargepalett). I titler og overskrifter skal det brukes minuskler (små bokstaver).

Dersom tittel står svært mye for seg selv (f.eks. omslag) på trykksak kan fet versjon benyttes. Teksten skal alltid venstrestilles - ingen midtstilling!

Overskrifter («Overskrift 2»)

Slank Georgia i 90% svart

Fig.: Eksempel på overskrift - eller «Overskrift 2»

Sidenes overskrifter ellers skal være 162% av brødtekstens normalstørrelse - i praksis gjerne 16pt. Også her er skrifttypen slank Georgia og den skal normalt presenteres i 90% svart (nest-mørkeste svart i Words fargepalett). Teksten skal alltid venstrestilles - ingen midtstilling! I titler og overskrifter skal det brukes minuskler (små bokstaver).

Små overskrifter («Overskrift 3»)

Fet verdana i 100% svart og i samme størrelse som brødtekst

Fig.: Eksempel på lite overskrift - eller «Overskrift 3»

Sidenes minste overskrifter skal ha sideskriftas normalstørrelse, altså 100% - oftest 10pt. Her er skrifttypen fet Verdana og den skal normalt presenteres i svart. Teksten skal alltid venstrestilles - ingen midtstilling! I titler og overskrifter skal det brukes minuskler (små bokstaver).

Brødteksten («Normal»)

Brødteksten definerer sideskriftas normalstørrelse, altså 100% - oftest 10pt.

Skrifttype er Verdana og den skal normalt presenteres i svart. Linjeavstand anbefales å gjennomgående være 162% av fontstørrelse, d.v.s. at om størrelsen er 10pt, så bør linjeavstand være 16,2pt. Teksten skal alltid venstrestilles - ingen midtstilling! Dette tekstavsnittet er et godt eksempel på standard brødtekst.

Ved omfattende tekst med lengre linjer i papir-trykksak kan og bør serif-font Georgia benyttes.

Farger

Tanken bak de tidløse profilfargene

De tidløse profilgrunnfargen skal alltid ligge som et rammeverk (gjerne noe i «bakgrunnen») i designet. Dette er en del av merkevarebyggingen som vil foregå over en lang tidsperiode.

Alle andre farger (som gjerne kan «ligge i tiden») kan legges «rundt» eller «oppå» og gjerne spille hovedrollen, men det er viktig at disse andre fargene harmonerer (evt. opponerer) med HSHs grunnfarger.

HSHs fargeprofil
HSH-grunnfarge «HSH-logoturkis»:
Dette er fargen på tversoverstreken på HSH-logoen. Sammen med den røde/oransje S-en, skapes et sterkt (ekspressivt) uttrykk. Fargen må derfor, spesielt sammen med den røde/oransje, brukes med varsomhet. Pantone-koden er: 321.

Pastell

R: 158
G: 210
B: 216


HEX: 9ed2d8

Lett

R: 97
G: 181
B: 191


HEX: 61b5bf

Hoved

R: 0
G: 137
B: 152


HEX: 008998

Dyp

R: 0
G: 85
B: 94


HEX: 00555e

Skygge

R: 0
G: 52
B: 58


HEX: 00343a

HSH-grunnfarge «HSH-logorød»:
Dette er fargen i HSH-logens røde S. Dette er en veldig sterk farge trygler om oppmerksomhet og som derfor ikke bør hverken misbrukes eller overbrukes. Sammen med den turkise logofargen får vi et såkalt ekspressivt uttrykk, noe som kan sies å visualisere «utfordrende» i HSHs strategiske plan. Pantone-koden for denne fargen er: 172.

Pastell

R: 253
G: 185
B: 172


HEX: fdb9ac

Lett

R: 253
G: 142
B: 121


HEX: fd8e79

Hoved

R: 251
G: 72
B: 38


HEX: fb4826

Dyp

R: 156
G: 45
B: 24


HEX: 9c2d18

Skygge

R: 95
G: 27
B: 14


HEX: 5f1b0e

HSH tidløse profilfarge «Sjøgrønn»:
Denne fargen kan oppfattes sterk, men også konservativ for å gjenspeile stabilitet og tradisjon, samtidig som den symboliserer hav. Fargen harmonerer med HSHs logo.

Pastell

R: 201
G: 235
B: 236


HEX: c9ebec

Lett

R: 166
G: 223
B: 225


HEX: a6dfe1

Hoved

R: 112
G: 203
B: 206


HEX: 70cbce

Dyp

R: 69
G: 126
B: 128


HEX: 457e80

Skygge

R: 43
G: 77
B: 78


HEX: 2b4d4e

HSH tidløse profilfarge «Gul»:
Denne fargen kan oppfattes som «gulnet» og vil nok ikke bli sett på som moderne. Den er valgtfor å gjenspeile stabilitet og tradisjon - kanskje med assosiasjoner til gamle bøker, samtidig som den symboliserer lys. Fargen harmonerer med HSHs logo.

Pastell

R: 255
G: 252
B: 230


HEX: fffce6

Lett

R: 254
G: 251
B: 213


HEX: fefbd5

Hoved

R: 254
G: 248
B: 188


HEX: fef8bc

Dyp

R: 157
G: 154
B: 116


HEX: 9d9a74

Skygge

R: 97
G: 94
B: 72


HEX: 615e48

HSH tidløse profilfarge «Himmelblå»:
Denne fargen kan oppfattes som konservativ, men ikke stilletiende. Den gir fort assosiasjoner til himmelen og dermed kanskje friskhet. Fargen harmonerer med HSHs logo.

Pastell

R: 205
G: 230
B: 247


HEX: cde6f7

Lett

R: 174
G: 215
B: 241


HEX: aed7f1

Hoved

R: 124
G: 190
B: 233


HEX: 7cbee9

Dyp

R: 77
G: 118
B: 144


HEX: 4d7690

Skygge

R: 47
G: 72
B: 89


HEX: 2f4859

HSH tidløse profilfarge «Dyp varmgrå»:
Denne fargen er tenkt bruk ved behov for mørkere og nøytrale markeringer i design. Den er ikke tenkt ofte brukt i større flater. Varmtonen gjør at den harmonerer med HSH-logo.

Pastell

R: 207
G: 199
B: 198


HEX: cfc7c6

Lett

R: 177
G: 165
B: 162


HEX: b1a5a2

Hoved

R: 129
G: 109
B: 105


HEX: 816d69

Dyp

R: 80
G: 68
B: 65


HEX: 504441

Skygge

R: 49
G: 41
B: 40


HEX: 312928

HSH tidløse profilfarge «Lett varmgrå»:
Av og til er det bruk for mer eller mindre nøytrale felt og linjer i design. Denne kan brukes, fordi den harmonerer med HSHs logo.

Pastell

R: 234
G: 229
B: 227


HEX: eae5e3

Lett

R: 222
G: 213
B: 210


HEX: ded5d2

Hoved

R: 201
G: 187
B: 182


HEX: c9bbb6

Dyp

R: 125
G: 116
B: 113


HEX: 7d7471

Skygge

R: 76
G: 71
B: 69


HEX: 4c4745

HSH tidløse profilfarge «Burgunder»:
Dette er den «tyngste» av de tidløse profilfargene, og den vil sjelden bli brukt for å farglegge større flater. Den er tenkt brukt i de minste design-elementene hvor det er behov for en bedre markering - uten at det skal bli for radikalt. Fargen harmonerer med HSHs logo.

Pastell

R: 201
G: 164
B: 165


HEX: c9a4a5

Lett

R: 168
G: 107
B: 108


HEX: a86b6c

Hoved

R: 114
G: 16
B: 18


HEX: 721012

Dyp

R: 71
G: 10
B: 11


HEX: 470a0b

Skygge

R: 43
G: 6
B: 7


HEX: 2b0607

Eksternt forslag «Oransje»:
En leverandør av trykksaker brukte denne fargen med hell, fordi den både er «frisk», og fordi den passer godt inn både med HSHs logo ? og med HSHs tidløse profilfarger.

Pastell

R: 253
G: 223
B: 207


HEX: fddfcf

Lett

R: 252
G: 203
B: 176


HEX: fccbb0

Hoved

R: 250
G: 171
B: 128


HEX: faab80

Dyp

R: 155
G: 106
B: 79


HEX: 9b6a4f

Skygge

R: 95
G: 65
B: 49


HEX: 5f4131

Eksternt forslag «Lys grå»:
En leverandør av trykksaker brukte denne fargen med hell, fordi den både er «frisk», og fordi den passer godt inn både med HSHs logo ? og med HSHs tidløse profilfarger.

Pastell

R: 234
G: 234
B: 235


HEX: eaeaeb

Lett

R: 220
G: 221
B: 222


HEX: dcddde

Hoved

R: 199
G: 200
B: 202


HEX: c7c8ca

Dyp

R: 123
G: 124
B: 125


HEX: 7b7c7d

Skygge

R: 76
G: 76
B: 77


HEX: 4c4c4d

Eksternt forslag «Rosa»:
En leverandør av trykksaker brukte denne fargen med hell, fordi den både er «frisk», og fordi den passer godt inn både med HSHs logo ? og med HSHs tidløse profilfarger. NB! Denne kan fort bli sett på som en «mote-farge»!

Pastell

R: 251
G: 205
B: 198


HEX: fbcdc6

Lett

R: 248
G: 174
B: 163


HEX: f8aea3

Hoved

R: 244
G: 124
B: 106


HEX: f47c6a

Dyp

R: 151
G: 77
B: 66


HEX: 974d42

Skygge

R: 93
G: 47
B: 40


HEX: 5d2f28

Eksternt forslag «Myntegrønn»:
En leverandør av trykksaker brukte denne fargen med hell, fordi den både er «frisk», og fordi den passer godt inn både med HSHs logo ? og med HSHs tidløse profilfarger. NB! Denne kan fort bli sett på som en «mote-farge»!

Pastell

R: 228
G: 241
B: 209


HEX: e4f1d1

Lett

R: 211
G: 232
B: 181


HEX: d3e8b5

Hoved

R: 184
G: 218
B: 135


HEX: b8da87

Dyp

R: 114
G: 135
B: 84


HEX: 728754

Skygge

R: 70
G: 83
B: 51


HEX: 465333

Sida ble sist oppdatert: 29.12.2016