Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

English Terminology

Here is a list of the proper titles for organizational units, management and other positions, etc. used at Stord/Haugesund University College.

Organizational Titles
Norwegian English

Høgskolen Stord/Haugesund, HSH

 • Kampus Stord
 • Kampus Haugesund

Stord/Haugesund University College, SHUC

 • Stord Campus
 • Haugesund Campus

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag, ALK

 • Allmenn- og faglærarutdanning
 • Førskolelærarutdanning

Faculty of Teacher and Cultural Education, FTCE

 • Department of Teacher Education
 • Department of Preschool Teacher Education

Avdeling for helsefag, AHF

 • Sjukepleiarutdanning Stord
 • Sjukepleiarutdanning Haugesund

Faculty of Health Education, FHE

 • Department of Nursing, Stord Campus
 • Department of Nursing, Haugesund Campus

Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag, ATØM

 • Ingeniørutdanning
 • Nautisk utdanning
 • Øk/adm utdanning

Faculty of Technology/Business/Maritime Education, FTBM

 • Department of Engineering
 • Department of Maritime Studies
 • Department of Business Administration
Biblioteket
Direktørens stab
Drift og IT

Kommunikasjon og samfunnskontakt
Personaltenester
Utdanningssenteret
Økonomi- og verksemdsstyring
Library Services
The Director's Staff
Technical Services and Information Technology
Communication and Public Affairs
Human Resources
Academic and Student Affairs
Business and Finance
Academic Positions
Norwegian English
Professor Professor
Høgskoledosent Professor
Professor II Adjunct Professor
Førsteamanuensis Associate Professor
Førstelektor Associate Professor
Amanuensis Assistant Professor
Universitetslektor Assistant Professor
Høgskolelektor Assistant Professor
Høgskolelærar Lecturer
Stipendiat Research Fellow
Offices and Appointments
Norwegian English
Rektor Rector
Høgskolestyre University College Board
Dekan Dean, Faculty of ...
Studieleder Head, Department of ...
Stord plasskoordinator, sykepl. Stord Site Coordinator, Dept. of Nursing
Administrative Positions at HSH
Norwegian English
Høgskoledirektør University College Director
Studiesjef Director of Academic and Student Affairs
Personalsjef Director of Human Resources
Drift og IKT-sjef Director of Technical Services and Information Technology
Økonomisjef Director of Business and Finance
Hovudbibliotekar Director of Library Services
Informasjonssjef Director of Communication and Public Affairs
Leiar for FoU Head of Research and Development
Leiar for internasjonalisering Head of International Affairs
EVU-koordinator Head of Continuing Higher Education
Other
Norwegian English
Studentsamskipnaden (SSH) Student Welfare Organization (SWO)
Useful Links
Resource
Link
Universitets- og høgskolerådet: Norwegian-English Terminolgy http://termbase.uhr.no/
Språkrådet: termlister og termbaser http://www.sprakrad.no/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Lenker/
Translated Norwegian Laws and Regulations http://www.ub.uio.no/ujur/ulov/
English Matters - Useful info and links from NTNU http://www.ntnu.edu/english-matters/

Sida ble sist oppdatert: 07.10.2016