Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Velferd

Vi satte oss på den øverste benken i badstua. (...)
-Dette er det største frynsegodet med jobben, sa Nils Erik og strøk det våte håret bakover hodet.
-Det er det eneste, sa jeg.
-Gratis kaffe, sa han. -Og avis. Og kake på avslutningen.
-Hurra, sa jeg.

Knausgård, 2010:366

Velferdsgruppa

Arbeidsgruppe for helse- og velferdstiltak for tilsette ved høgskolen vart etablert hausten 2011. Velferdsgruppa har i oppgåve å lage og jamleg revidere handlingsplan for helse- og velferdstilbud for tilsette, jfr. Personalpolitisk plan pkt. 6.

Bedriftskunstforeningen

Bedriftskunstforeningen ved Høgskolen Stord/Haugesund skal spre informasjon om og skape interesse for kunst. Fast tilsette ved HSH, Studentsamskipnaden, Diakonhjemmet Haugesund og Statsbygg Haugesund/Stord kan bli medlemmer.

Bedriftsidrettslaget

Bedriftsidrett skal fremma ein aktiv livsstil og trivsel gjennom holdningsskapande arbeid og tilbod om aktivitetar; som skal fremma glede, fellesskap, ærlighet og helse.

HSH Treningssenter

Det er eit treningssenter ved kvar studiestad. Treningssenteret ved studiestad Stord var nytt hausten 2011. Det er oppretta brukarråd for treningssenter ved begge studiestadene.

Trivnadsreglar kampus Rommetveit Trivnadsreglar kampus Haugesund<

Sosiale arrangement

Sosiale arrangement er ein viktig del av velferdstilbodet høgskolen tilbyr dei tilsette.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Trening i arbeidstida

Tilsette kan etter avtale med næraste leiar nytta inntil 1,5 time pr. veke til fellesskapsfremjande trening/fysisk aktivitet i arbeidstida.

Trimaksjon

Høgskolen organiserer kvart år trimaksjonar for dei tilsette. Aktivitetar kan registrerast på skjema i word, exel eller på nett.

Skjema: Word - Excel - Liste på nett

Andre tilbod i høgskolebygga

Ved høgskolen er det bibliotek og studentkafé, i tillegg til kaffebar ved studiestad Haugesund.

Sida ble sist oppdatert: 19.12.2016