Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kunstforeningen i HSH

Høgskolen Stord/Haugesund sin bedriftskunstforening ble stiftet i april 2000. Alle tilsette ved HSH, Studentsamskipnaden, Diakonhjemmet Haugesund og Statsbygg Haugesund/Stord kan bli medlemmer.

Kontingenten er kr 150,- pr måned og den årlige trekningen skjer i november/desember hvert år.

Gevinster

Årlig kjøper vi inn 15-17 A-gevinster og 10-15 B-gevinster. A-gevinster ligger i verdi ca kr. 6000,-. B-gevinster ca kr. 1000,- til 1500,-.

Innmelding

Ønsker du å melde deg inn i bedriftskunstforeningen, ta kontakt med: Astrid E. Solheim (sekretær)!
Se ellers våre vedtekter for mer informasjon om medlemsskap.

Styret i bedriftskunstforeningen

Styret i Bedriftskunstforeningen 2016

Styret har fire møter i året. Styret tar imot kunstformidlere, besøker utstillinger og kunstnere for innkjøp av kunst. Vi prioriterer å kjøpe inn verk fra og støtte kunstnere i regionen.

Styret avholder årsmøte i desember, utarbeider årsmelding og regnskap - og har ansvar for medlemsmassen.

Vedtekter

Her (PDF) finner du foreningens vedtekter.

Årsmeldinger

Her kan du laste ned årsmelding og regnskap

2010:
Årsmelding
Regnskap (PDF)

Sida ble sist oppdatert: 02.05.2016