Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Verktøy

E-post

HSH gir deg mulighet til å lese e-post uansett hvor i verden du er.

  • Les e-post eksternt: gå inn via "Snarveier" øverst på ansattes sider og velg "Posten" i rullegardinen.
  • Lag signatur

Husk å legge inn automatisk svar på mailen for lengre fravær.

Fronter

Fronter er ei plattform for nettbasert læring og samarbeid.

Superbrukargruppa held innførings- og oppfølgingskurs i Fronter og sistnemde med fokus på eventuelle oppdateringar i Fronter.

PC

Tilsatte har i dag inntil to datakontoer i høgskolen sine systemer, som er HSHANS, Fronter og Feide.

Portal (DFØ)

Tilsette sender reiserekning, registrerer arbeidstid og søkjer om feriefritid i DFØ Portal.

Ta kontakt med superbrukarane dersom du har spørsmål knytt til bruken av Portal.

Printere og kopimaskiner

Høgskolen har innført systemet "Follow Me" for å øke miljøvennlighet, datasikkerhet og brukervennlighet.

Ta kontakt med driftspersonalet for å rette opp feil med printere/kopimaskiner og drift tilkaller eventuelt servicepersonell:

I eksamensperioder må driftspersonalet prioritere eksamenslokalene kl.0800 - 0900.

Romreservasjon og timeplan

Timeplanen finn du på www.hsh.no/timeplan. Meir informasjon om timeplanen finn du i studentportalen.

Alle reservasjonar av rom må gjerast i systemet TimeEdit.

  • Møterom reserverer du sjølv her
  • Andre rom må reserverast av studenttenester.
  • Dersom du har gjort ein reservasjon som du ønskjer skal visast på informasjonsskjermen, tar du kontakt med studenttenester.

Dersom du treng eit rom du ikkje kan reservere sjølv, må du sende ein e-post med følgjande informasjon:

  • Klokkeslett (fra - til).
  • Antal personar.
  • Kva klasse/studentar reservasjonen skal vera synleg for.
  • Om reservasjonen skal visast på informasjonsskjermen.

Kvar skal eg sende e-posten?

Dersom reservasjonen skal vera synleg for studentane i timeplanen på www.hsh.no/timeplan, sender du ein e-post til:

Dersom reservasjonen ikkje treng å vere synleg for studentane, sender du ein e-post til:

Hugs alltid å melde ifrå dersom eit reservert rom ikkje skal nyttast, slik at andre som treng det kan overta reservasjonen.

Telefon

Husk å legge inn fraværsmelding på telefonapparatet for korttids- og for langtidsfravær, og også automatisk svar på mail for lengre fravær.

Undervisningsutstyr

Skal du bestille undervisningsutstyr eller varsle om feil på undervisningsutstyr? Ta kontakt med driftstenester.

Sida ble sist oppdatert: 26.08.2015