HVL-logo

Kurs:
Førstelektor dag

Førstelektorsamling med vekt på Læringsorientert vurdering, Dialog og Feedback, Kompetanseutvikling på vurdering.

Førstelektorsamling i regi av Nasjonal Forskerskole for Lærerutdanninger (NAFOL)

Tid: Starter:   Tors 06. okt 2011, kl. 09.30(Legg inn i min kalender)
  Slutter:   Kl. 17.00
Antall plasser: 50
Sted: Stord: Rommetveit, Lille auditorium
Se også: www.nafol.net/uploads/Vedlegg/Førstelektor/Program%20Førstelektorsamling%20HiSH%20(2).doc
Kontakt: Hallstein Madsen, NAFOL