HVL-logo

Religionsdialog i praksis

I samarbeid med Stord kyrkjeakademi arrangerer biblioteket møte med besøk frå Samarbeidsrådet for tru- og livssynssamfunn i Bergen: prest og dagleg leiar for Kirkelig dialogsenter Hildegunn Isaksen, Helge Ferdinand Schjøtt frå Human-Etisk Forbund og Mirza Mushinovic frå Det muslimske fellesskap Bosnia og Hercegovina.
Vi trur at temaet for kvelden høver godt til eit reflektert ordskifte, og innleiarane inviterer til nettopp dette.
Det blir enkel servering og høve til å koma med spørsmål og kommentarar.
Gratis inngang.

Tid: Starter:   Ons 12. mar 2014, kl. 19.00(Legg inn i min kalender)
  Slutter:   Kl. 21.00
Sted: Stord: Biblioteket Rommetveit
Mer info: ans.hsh.no/adm/info/arrangementinfo/Livssynsdialog_2014/
Kontakt: Anne Loe, Biblioteket