HVL-logo

Kultur:
Messe Solennelle (konsert)

Musikklinjekoret inviterer til konsert i Stord kyrkje. Det vert framført delar av G. Rossini sitt verk Messe Solennelle, i samarbeid med profesjonelle aktørar. Dirigent er Harald Eikaas. Solistar er Maria Malmsten, Arne Pareli Pedersen, Harald Norheim og Ailin Sanden. Pianist er Magnus Blom, og organist er Jan Overweg. Velkomen til høgtid!

Tid: Starter:   Tors 08. mai 2014, kl. 18.00(Legg inn i min kalender)
  Slutter:   Kl. 19.15
Sted: Stord kyrkje
Kontakt: Gunhild Rolfsnes, Musikkseksjonen og Stord sokneråd