Du er no på nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Sider her blir einskildvis skjult etterkvart som likt dekkjande innhald blir tilgjengeleg på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Biblioteket

Søk i Oria: Høgskolen Stord/Haugesund

Fagressurser

Om biblioteket

Studiestøtte

Forskningsstøtte


Ansvarlig for bibliotekets vevsider: bibhaug@hsh.no

Information in English

Sida ble sist oppdatert: 29.12.2016