Biblioteket

VIKTIG MELDING:
Redusert bibliotektilbud frem til 3. desember!

Søk i Oria: Høgskolen Stord/Haugesund

Fagressurser

Om biblioteket

Studiestøtte

Forskningsstøtte


Ansvarlig for bibliotekets vevsider: bibhaug@hsh.no

Information in English

Sida ble sist oppdatert: 25.11.2015