Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Databaser og nett-tjenester

Alfabetisk liste over databaser i abonnement og andre nett-tjenester:


Se også databaselisten til tidligere HiB. Dersom problemer med manglende tilganger, rapporter gjerne til grethe.hansen@hvl.no

Ansvarlig for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 06.10.2017