Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Oria - hele biblioteket i ett søk

Oria

Oria er en søkemotor hvor du kan søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer, elektroniske ressurser m.m. Oria gir direkte tilgang til fulltekst der dette er tilgjengelig. Bruk avgrensningsmulighetene i systemet dersom du får veldig mange treff.

Oria gir deg også oversikt over dine lån, bestillinger og reserveringer, samt mulighet til å fornye, bestille og reservere ønsket materiale.

Skal du samle informasjon til et større vitenskapelig arbeid og ønsker å søke systematisk anbefaler vi at du søker direkte i de aktuelle fagdatabasene, i tillegg til Oria.

Har du spørsmål i forbindelse med Oria kan du kontakte biblioteket. Det vil også bli undervist i bruk av Oria på våre kurs.

Mange av tjenestene i Oria krever at du logger inn via Feide. For at du skal kunne gjøre det må ditt personnummer være registrert i vårt låneregister. For studenter skjer dette automatisk. Ansatte kan kontakte biblioteket og få det registrert manuelt.

Søkeveiledninger til Oria

Video: Introduksjon til Oria (fra BIBSYS) og kort søkeveiledning (fra HiL)

PDF: Brukerveiledning til Oria

Sida ble sist oppdatert: 25.08.2017