Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Nettressursar for dei enkelte lærarfag:

Barnehage

Engelsk

Idrett/kroppsøving

IKT

Kunstfag

Matematikk

Musikk

Natur og miljø

Norsk

RLE

Samfunnsfag

Skole/pedagogikk


Ansvarlig for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 06.09.2017