Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Forskningsstøtte

Referansehåndtering og FoU

Cristin

Publisering og Open Access

Ansvarlig for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 19.04.2016