HSH-logo med 20-årsjubileumsemblem

Om HSHs publikasjonsarkiv

HSH Brage inneholder:

 • Mastergradsoppgaver ved HSH
 • Bacheloroppgaver (A- og B-oppgaver)
 • Fagansattes FoU-publikasjoner (doktoravhandlinger, bøker og bokkapitler, vitenskapelige artikler, rapporter, arbeidsnotater, faglige foredrag, populærvitenskapelig materiale) ? et foreløpig lite og litt tilfeldig utvalg.

Hvorfor HSH Brage?

Hovedhensikten med et høgskolens publikasjonsarkiv er å bidra til størst mulig spredning både av viktige studentarbeider og av det offentlig finansierte forsknings- og utviklingsarbeidet, - til beste for videre forskning, for utdanning, for næringsliv, for media og for den alminnelig interesserte borger.

Et annet mål med Brage er å tilby en sikker digital langtidslagring av dette materialet.

Publisering og rettigheter

Brage gjør forskningsresultatene tilgjengelige. Dette betyr ikke at Brage konkurrerer med forlagene om å publisere. Artikler som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, kan som regel parallellpubliseres i Brage. Dette gjelder også om man som forfatter overdrar rettigheter til et forlag i forbindelse med publisering av en artikkel. De fleste forlag tillater en slik parallellpublisering i forfatterens institusjonsarkiv.

Les mer om opphavsrett og publisering i Brage.

Brage er i godt selskap

Open Access-publisering er en stor, verdensomspennende trend. Med Internett er det mulig å spre vitenskapelige dokumenter raskt og effektivt til enhver som er interessert, uavhengig av geografisk avstand. Det er selvsagt i forskningens egen interesse at forskningsresultatene er lettest mulig tilgjengelige, slik at de kan komme til anvendelse og nytte. Gjennom Brage er Høgskolen Stord/Haugesund delaktig i denne Open Access-utviklingen. Se oversikten over andre institusjonelle publikasjonsarkiv i høyre kolonne.

Brages administrasjon

Brage administreres av biblioteket. Har du spørsmål om framgangsmåte, retningslinjer eller andre forhold knyttet til publisering i HSH Brage, kan du kontakte bibliotekar Irene Waage.

Sida ble sist oppdatert: 12.12.2014

Andre institusjonelle arkiv:

 • NORA (Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv)
 • BORA-UiB (Universitetet i Bergen)
 • BORA-HiB (Høgskolen i Bergen)
 • Munin (Universitetet i Tromsø)
 • Duo (Digitale utgivelser fra Universitetet i Oslo)
 • TEORA (Telemark Open Research Archive)
 • Publikasjonsarkiv i Brage (Andre institusjoner som er tilknyttet Brage-samarbeidet, for det meste høgskoler)
 • DIVA (14 svenske institusjoner og NTNU i Norge)
 • OpenDoar (Oversikt over institusjonelle arkiv i hele verden)
 • BASE - Bielefeld Academic Searh Engine (søkemotor til vitenskapelig materiale fra åpne arkiv)

Dette materialet er også søkbart gjennom Google

Andre Open access-kilder: