Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Om HSHs publikasjonsarkiv

HSH Brage inneholder:

  • Mastergradsoppgaver ved HSH
  • Bacheloroppgaver (A- og B-oppgaver)
  • Fagansattes FoU-publikasjoner (doktoravhandlinger, bøker og bokkapitler, vitenskapelige artikler, rapporter, arbeidsnotater, faglige foredrag, populærvitenskapelig materiale) ? et foreløpig lite og litt tilfeldig utvalg.

Hvorfor HSH Brage?

Hovedhensikten med et høgskolens publikasjonsarkiv er å bidra til størst mulig spredning både av viktige studentarbeider og av det offentlig finansierte forsknings- og utviklingsarbeidet, - til beste for videre forskning, for utdanning, for næringsliv, for media og for den alminnelig interesserte borger.

Et annet mål med Brage er å tilby en sikker digital langtidslagring av dette materialet.

Publisering og rettigheter

Brage gjør forskningsresultatene tilgjengelige. Dette betyr ikke at Brage konkurrerer med forlagene om å publisere. Artikler som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, kan som regel parallellpubliseres i Brage. Dette gjelder også om man som forfatter overdrar rettigheter til et forlag i forbindelse med publisering av en artikkel. De fleste forlag tillater en slik parallellpublisering i forfatterens institusjonsarkiv.

Les mer om opphavsrett og publisering i Brage.

Brage er i godt selskap

Open Access-publisering er en stor, verdensomspennende trend. Med Internett er det mulig å spre vitenskapelige dokumenter raskt og effektivt til enhver som er interessert, uavhengig av geografisk avstand. Det er selvsagt i forskningens egen interesse at forskningsresultatene er lettest mulig tilgjengelige, slik at de kan komme til anvendelse og nytte. Gjennom Brage er Høgskolen Stord/Haugesund delaktig i denne Open Access-utviklingen. Se oversikten over andre institusjonelle publikasjonsarkiv i høyre kolonne.

Brages administrasjon

Brage administreres av biblioteket. Har du spørsmål om framgangsmåte, retningslinjer eller andre forhold knyttet til publisering i HSH Brage, kan du kontakte bibliotekar Irene Waage.

Sida ble sist oppdatert: 12.12.2014