Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Hvordan publisere i Brage?

Biblioteket tar seg av alt praktisk arbeid med publisering i HSH Brage.

Alle som velger å publisere i HSH Brage, må godta at det skjer under følgende betingelser:

  1. Høgskolen Stord/Haugesund har rett og plikt til å publisere dokumentet i HSH Brage. Høgskolen har rett til å konvertere dokumentet (uten å påvirke innholdet) til andre formater og medier slik at dokumentet kan bevares. Denne avtale er ikke til hinder for at forfatteren kan publisere arbeidet i papirform eller elektronisk annetsteds. Avtalen er tidsubegrenset.
  2. Opphavsmannen har tillatelse fra eventuelle øvrige rettighetshavere til å publisere dokumentet i Brage. HSH har rett til å fjerne arbeidet dersom dette ikke er overholdt.

Regler for bruk:

Arbeidet kan brukes, det vil si vises til, lenkes til, siteres fra, skrives ut og lastes ned, innenfor de rammer som lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2 (Åndsverkloven) med endringer angir.


Sida ble sist oppdatert: 02.02.2010