Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

EndNote

Alle studenter og tilsatte har nå tilgang til EndNote Online og EndNote Desktop.

EndNote er et mye brukt referanseverktøy for forskere. EndNote er mer avansert og støtter langt flere siteringsstiler enn RefWorks.

I påvente av felles informasjonsside for HVL, se HiBs hjelpesider for EndNote.

Er du tilsatt, finner du EndNote Desktop via Programvaresenteret (forutsetter at din PC er HVL-installert), mens studenter må laste ned programmet via IT-portalen.

Det er lett å overføre referanser fra RefWorks til EndNote, dersom du ønsker å ta i bruk nytt referanseverktøy.

Demo:

Ta kontakt med biblioteket dersom spørsmål.

Ansvarlig for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 25.10.2017