Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Publikasjonsmal for forfattere

Formelle krav til manuskript i HSHs skriftserier

Forside:

Forfatter
Tittel og ev. undertittel

Standardisert forside lages på bakgrunn av disse opplysningene. Ikke nødvendig med formatering

Skrifttype:

  • Brødtekst: Times New Roman, str. 12
  • Overskrift 1: Calibri, str. 18
  • Overskrift 2: Cambria, fet, kursiv, str. 14
  • Overskrift 3: Calibri, fet, str. 14
  • Tabell-/figurtekster: Calibri, kursiv, str. 11

Bruk stiler på overskriftene for å kunne lage automatisk innholdsfortegnelse

Forord:

Eventuelt forord settes opp som vanlig tekst, før innholdsfortegnelsen. Ikke bruk stil Overskrift, da forordet ikke skal med i innholdsfortegnelsen.

Innholdsfortegnelse:

Lages automatisk v.h.a. overskrifter i Word.

Kapitler og avsnitt:

Nytt hovedkapittel starter på ny side. Avsnitt markeres med et ekstra linjeskift.

Marger og linjeavstand:

Alle marger 2,5 cm.
Linjeavstand 1,5.

Sidenummerering:

Midtstill sidetall nederst på sida. Vedlegg skal ha egen nummerering, med romertall.

Litteraturliste:

Skal med som eget punkt i innholdsfortegnelsen. Utformes etter gjeldende regler innen referansestilen APA (se høgskolens APA-veiledning) eller Vancouver.

Kontaktperson: leder for bibliotektjenester Marianne Tvedt, tlf. 52 70 26 04

Sida ble sist oppdatert: 13.09.2013