Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kurs ved biblioteket

Grafisk dekorelement

Biblioteket tilbyr ulike former for undervisning for at alle studentar og tilsette skal få best mogleg utbytte av bibliotekressursane.

Eigne kurs blir sett opp kvart semester, sjå kurstilboda våre. Kursa er opne for både studentar og tilsette.

Bibliotekundervisning inngår og som ein del av opplæringsplanane for dei ulike studia. Opplegget er ulikt frå fag til fag, men dei fleste får ein generell introduksjon til biblioteket og Oria i første semester og ei meir grundig innføring i søking før bacheloroppgaven i sjette semester.

Biblioteket kan og bidra med spesialtilpassa kurs. Ta kontakt med Marianne Nesbjørg Tvedt.

Sida ble sist oppdatert: 11.09.2017