Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kurstilbod

Oversikt over kurs som biblioteket tilbyr.

Oria-kurs:
Lær å finne og bestille litteratur

Kva er Oria?
Har biblioteket ei bestemt bok?
Kva for nokre bøker har biblioteket om eit bestemt emne?
Korleis bestille noko me ikkje har
Korleis sette seg på venteliste
Fornye eigne lån

Kurs i systematisk litteratursøking

Korleis finne artiklar om eit emne
Korleis finne gode søkeord
Kor skal ein søke - informasjon om ulike aktuelle databasar
Søketips & triks (søketeknikk)
Dokumentere søk

Kurs i litteraturlister og kjeldebruk

Lær å referere etter APA-standarden
Generelt om prinsippa
Konkrete eksempel på ulike typar kjelder

RefWorks-kurs:
Lær å bruke verktøyet RefWorks til å handtere referansar

Opprette konto
Importere referansar frå ulike basar
Lage bibliografi
Bruke Write'N'Cite

Sida ble sist oppdatert: 26.09.2017