Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

"Min konto" i Oria

"Min konto" i Oria gir deg oversikt over låna dine, reserveringar og bestillingar, og høve til sjølv å fornye lån. Logg på med ditt vanlege HSH-brukarnavn og -passord.

Er du ikkje student eller tilsett ved HSH, vel "BIBSYS"i rullegardina for kvar du høyrer til. Bestill eige passord om du manglar dette.

Sjå og rettleiing til pålogging (pdf).

Rettleiing til fornying av lån

Etter pålogging får du opp ei liste over låna dine, med forfallsdato og moglegheit til å fornye. Materiale lånt ved HSH som ikkje har venteliste, kan du normalt fornye sjølv.

Fjernlån, dagslån og reserverte bøker kan ikkje fornyast her. Dersom du ikkje får fornya lånet, kontakt biblioteket.

Ansvarleg for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 09.08.2017