Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Tilgang til tjenester hjemmefra

På bibliotekets hjemmeside finner du informasjonskilder som i utgangspunktet bare er tilgjengelig fra datamaskiner på høgskolen; blant annet artikkeldatabaser og nettbaserte leksikon. Men du kan også få tilgang til disse tjenestene hjemmefra.

NB! For enkelte ressurser må du bruke Feide-pålogging (ditt vanlige HVL-brukernavn og -passord) for å få tilgang hjemmefra. Info om hvordan du får tilgang til hver enkelt ressurs finner du enklest via oversikten Databaser A-Å.

Se også tilgang på mobil og lesebrett.

Metode 1 - EZproxy (Galanga)

Om du befinner deg utenfor HVL-nettverket og følger en lenke til aktuell database via bibliotekets sider vil du få opp en påloggingsside. Logg på med ditt vanlige studentbrukernavn og -passord. Merk: Nettleseren skal ha "galanga" som en del av URL-en i adressefeltet så lenge du har tilgang til bibliotekets abonnement.

Logg på for tilgang hjemmefra.

Ta kontakt med irene.waage@hvl.no ved påloggingsproblemer.

Lukk nettleseren for å logge deg ut, hvis ikke blir du logget av automatisk etter en time.

Metode 2 - tilgang via passord

Dersom du ikke har bredbånd, kan du få tilgang til våre ressurser via passord. Logg på Fronter og velg 'Bibliotekets informasjonsrom'. Her finner du ei oppdatert liste over brukernavn og passord til en del av informasjonskildene biblioteket abonnerer på.

Metode 3 - VPN (for ansatte)

Du må ha en Cisco-klient for å koble til via VPN. Ta kontakt med IKT-tjenester for å få installert og konfigurert denne klienten.

Ansvarlig for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017