Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Skrivesenteret

Akademisk skriving/oppgåveskriving

Får du ikkje fram det du vil seia i teksten din? Lurer du på kva det er å skriva akademisk? Er det vanskeleg å koma i gang? Skrivesenteret tilbyr kurs og rettleiing.


Rettleiing

Her kan du koma med spørsmål om oppgåvestruktur, språk og liknande. Små og store spørsmål innan alle oppgåvetypar er velkomne. Når det gjeld det faglege innhaldet i oppgåva, viser vi til faglærar.

Skrivesenteret tilbyr ikkje korrekturlesing. Sjå Studenttorget.no for tips om korleis du sjølv les korrektur på oppåva di.

Portrett av AnneAnne Loe

Portrett av GretheGrethe Høyvik Hansen

Ta kontakt med Anne Loe (Stord) eller Grethe Høyvik Hansen (Haugesund) om du ønskjer rettleiing.


Spørsmål om kurs kan stillast til Anne Loe.

Sida ble sist oppdatert: 01.12.2017