Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste-arkivet:
Studieåret 2003/2004

For inneverande år sjå Pensumlister

Avdeling Stord:

Avdeling Haugesund:

Arkiv fullført 28.06.2005
Ansvarleg for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 03.07.2014