Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste-arkivet:
Studieåret 2007/2008

For inneverande år sjå Pensumlister

Studiestad Stord:

Studiestad Haugesund:

Arkiv fullført: 10.06.2008
Ansvarleg for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 03.07.2014