Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste-arkivet:
Studieåret 2008/2009

For inneverande år sjå Pensumlister

Studiested Stord:

Studiested Haugesund:

Ansvarleg for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 03.07.2014