Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste-arkivet:
Studieåret 2016/2017

For inneverande år sjå Pensumlister

Avdeling for helsefag

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag


Praktisk pedagogisk utdanning:Årsstudium:


Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag

Exchange students

Arkiv fullført 16.06.17.
Ansvarleg for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 07.12.2017