Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumlister for helsefag

Studieåret 2017/2018

Alle pensumtitlar på listene er lenka opp mot Oria, slik at du sjølv kan sjå om boka du leiter etter er på hylla, eller om ho er utlånt. Du vil også finne lenker til fulltekstversjonar av lover og forskrifter, og til andre nettressursar som blir brukte som pensum.

For pensum frå tidlegare år, sjå pensumliste-arkivet.

Ansvarleg for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 17.11.2017