Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2017, 1. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no.

OBS! Denne pensumlisten kan inneholde lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene.
Forbehold om endringer.

SYKSB-/SYKHB1031 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi, hygiene

Nasjonal deleksemen i Anatomi, Fysiologi og Biokjemi:

Sand, O., Sjaastad, Ø., Haug, E., & Bjaalie, J. G. (2006). Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi. Oslo: Universitetsforlaget.

Deleksemen i ernæringsfysiologi, mikrobiologi og hygiene:

Sortland, K. (2015). Ernæring: Mer enn mat og drikke (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4-8, s.37-97

Steen, M., & Degrè, M. (2014). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap.2, s.28-59, kap.5, s.82-94, Kap. 7, s. 104-110, kap.10-11, s.162-197, kap.15, s.242-255

Stordalen, J. (2015). Smittevern og hygiene: Den usynlige fare. (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap.1, s. 13-24, kap.6, s. 129-144

Anbefalt litteratur

Halleraker, J. H. (2010). Studieguide i anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi.

Nicolaysen, G., & Holck, P. (2014). Kroppens funksjon og oppbygning. (2.utg.). Oslo: Gyldendal.

Porthun, J. & Røstelien, T. (2016). Arbeidsbok anatomi. Oslo: Ondefo.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017