Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2017, 1. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.


OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang hjemmefra.
Forbehold om endringer.

SYKSB-/SYKHB 1032: Sykdomslære og farmakologi

Hofmann, R., James, S. K., Jernberg, T., Lindahl, B., Erlinge, D., Witt, N., . . . Svensson, L. (2017). Oxygen therapy in suspected acute myocardial infarction. The New England journal of Medicine, 377(13), 1240-1249. Doi: 10.1056/NEJMoa1706222. Hentet fra http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706222

Nordeng, H. & Spigset, O. (Red.). (2013). Legemidler og bruken av dem. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk
Pensum: Kap. 1-6,s. 24-92, Kap. 8-10,s.106-165, Kap. 12-14, s. 174-200, Kap. 20-21,s. 270-290, Kap 25,s. 324-332, Kap. 27-28, s. 342-359, Kap. 29, s. 362-367

Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning: Dose, styrke, mengde. (4.utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: Kap.1, s.19-47, Kap.2.1, s.48-53, Kap. 2.3, s.66-69, Kap. 2.4, s.70-72 Kap.2.6 -2.9, s.81-99

Stokke, O. & Hagve T.A. (Red.). (2015). Undersøkelser ved sykdom. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap.1, s.22-48 (Fronter).

Steen, M., & Degrè, M. (2014). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk
Pensum: Kap. 9, s.143-157, Kap.14, s. 230-239

VAR Healthcare (elektronisk prosedyreverk over praktiske prosedyrer i sykepleie) Tilgang via Fronter

Ørn, S., Mjell, J. & Bach-Gansmo, E. (Red.). (2016). Sykdom og behandling. (2.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 2-7, s. 36-148, kap. 9, s.164-198, kap. 11-13, s. 218-318, kap.14, s.325-329, kap.19-22, s. 402-465, kap. 23 s. 479 - 499, kap.27, s. 544-559, kap. 30, s. 594 - 601.

Anbefalt

Aronsen, J. M., Birkeland, J. A., Munkvik, M. & Sjaastad, I. (2010). Repeter: Sykdomslære: Bind 1 Oslo: Gyldendal akademisk.

Aronsen, J. M., Birkeland, J. A., Munkvik, M. & Sjaastad, I. (2010). Repeter: Sykdomslære: Bind 2. Oslo: Gyldendal akademisk.

Bielecki, T. & Børdahl, B. (2013). Legemiddelhåndtering. (7.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Henriksson, O. (2014). Verdt å vite om væskebalansen: Vann-, elektrolytt- og syre-base-balansen. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 21.12.2017