Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Bachelor sykepleie
Kull 2016, 2. studieår

Avdeling for helsefag, studiested Stord/Haugesund
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no.
I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.


OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene.

Forbehold om endringer.

SYKSB-/SYKHB 2033: Sykdomslære og farmakologi

Psykiatri

Fredriksen, J. K., Schoeyen, H. K., Johannessen, J. O., Walby, F. A., Davidson, L., & Schaufel, M. A. (2017). Psychotic depression and suicidal behavior. Psyciatry. 80(1). 17-29, DOI: 10.1080/00332747.2016.1208002. Hentet fra Wiley

Grøholt, B., Sommerscild, H. & Garløv, I. (2015). Lærebok i barnepsykiatri. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: Kap. 27 s. 335 - 340. (Kompendium).

Gråwe R.W. (2014). Forståelse og behandling av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse I A. Almvik & L. Borge (Red.). Å sette farger på livet. (s.197-216). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium)

Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stanicke, E. (2010). Psykiatriboken: Sinn - kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap: 10 s.133-146. (Kompendium)

Snoek, J.E. & Engedal, K. (2017). Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene. (4.utg). Oslo: Cappelen
Damm akademisk.
Pensum: kap.1, s.19-31, kap.2, s.33-59, og kap.3, s.75-79, Kap.4, s.81-94 ,kap.5, s. 96-105, kap.6, s.107-137,Kap.7, s.139-145, Kap.8, s.150-160, kap.9, s. 162-171, kap.10, s.173-181, kap. 12, s 191 -216, kap. 14 s. 306 - 311.

Geriatri

Snoek, J.E. & Engedal, K. (2017). Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene. (4.utg). Oslo: Cappelen
Damm akademisk. Kap.13, s.219- 283.

Kirkevold, M., Brodtkorp, K. & Ranhoff, A.K. (Red.). (2014). Geriatrisk sykepleie. (2. utg). Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap. 2, s.29-38, kap. 4, s. 52-57, 5. kap.

Pediatri

Grønseth, R. & Markestad, T. (2011/2017). Pediatri og pediatrisk sykepleie (3. eller 4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum 4. utg. 2017: kap. 15 Infeksjoner, s. 227-238, kap. 17 Luftveissykdommer og allergi, s. 249-260, kap. 18 Fordøyelsesorganene, s. 261-272.
Pensum 3. utg. 2011: kap. 17, s. 249-264; kap. 19-20, s. 275-298 (29 s.).

Ørn, S., Mjell, J. & Bach-Gansmo, E. (Red.). (2016). Sykdom og behandling. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 8, s. 152-159, kap. 23, s. 499-503, kap. 25, s. 530-538.

Kroniske sykdommer

Langøen, A. (Red.). (2012). Sårbehandling og hudpleie. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: Kap 5: s. 169- 200 og kap 6: s. 251-286

Ørn, S., Mjell, J. & Bach-Gansmo, E. (Red.). (2016). Sykdom og behandling. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap,10, kap,14 s. 322-324 og 335-338, kap,17, kap,18, kap,23 s.468-475 og s.499-503,

Farmakologi

Nordeng, H. & Spigset, O. (Red.). (2013). Legemidler og bruken av dem. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Pensum: kap. 15 - 16, 19, 22, 24, 31 og 32

Kirkevold, M., Brodtkorp, K. & Ranhoff, A.K. (Red.). (2014). Geriatrisk sykepleie. (2. utg). Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap. 14. s. 184-195

Legemiddelrekning

Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning: Dose, styrke, mengde. (4.utg.). Oslo: Cappelen
Damm akademisk.

Anbefalt

VAR healthcare (elektronisk prosedyreverk over praktiske prosedyrer i sykepleie) Oslo: CappelenDamm. Tilgang via Fronter

Sida ble sist oppdatert: 13.11.2017