Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Videreutdanning i eldre, helse og samfunn

Avdeling for helsefag
Studieperiode: 2017-2019

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no

I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten selv finne ca.100 sider fag/forskningsartikler i forbindelse med skriftlige studiekrav og/eller hjemmeksamener.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang heimefrå.

Pensumlistene er felles for Stord og Haugesund, men vær oppmerksomme på merknader angående studiested

Sida ble sist oppdatert: 30.11.2017