Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumlister for:
Master i klinisk sykepleie - intensiv- og operasjonsykepleie

Avdeling for helsefag

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no

Pensumlistene er tilgjengelige via læringsplattformen Canvas.

Sida ble sist oppdatert: 18.09.2017