Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumlister for:
Master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Avdeling for helsefag

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no

Sida ble sist oppdatert: 13.09.2017