Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Avdeling Stord
Studieperiode: 2016-9

I tillegg til obligatorisk pensum kommer selvvalgt pensum.

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på HSH-nettverket via tjenesten Tilgang hjemmefra.

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no
Forbehold om mindre endringer.

HELS-GRUNL: Helse- og omsorgsvitenskap - grunnlagstenkning, høst 2016

Alvsvåg, H. (2010). På sporet av et dannet helsevesen. Oslo: Akribe.

Arman, M., Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.
Pensum: Kap. 1,2,3, kap. 5: s. 121-144 og 180-194.

Arman, M., Ranheim, A., Rydenlund, K., Rytterström, P., Rehnsfeldt, A. (2015). The Nordic Tradition of Caring Science: The Works of Three Theorists. Nursing Science Quarterly, 28(4), 288-296. DOI: 10.1177/0894318415599220. Hentet fra SAGE

Cody, W. K. (2003). Nursing theory as a guide to practice. Nursing Science Quarterly, 16(3), 225-31. Hentet fra SAGE

Eriksson, K., & Lindström, U. (Red.). (2003). Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Vasa: Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi.
Pensum: side 3-33 som PDF i Fronter.

Eriksson, K. (1995). Det lidende mennesket. Oslo: Tano Aschehoug. Også tilgjengelig som ebok

Jacobs, B. B. (2001). Respect for Human Dignity: A Central Phenomenon to Philosophically Unite Nursing Theory and Practice through Consilience of Knowledge. Advances in Nursing Science, 24(1), 17-35. Tilgjengelig fra Ovid

Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien. Oslo: Akribe. Side: 11-44, 109-141.

Nåden, D., Rehnsfeldt, A., Råholm, M., Lindwall, L., Caspari, S., Aasgaard, T., & ... Lohne, V. (2013). Aspects of indignity in nursing home residences as experienced by family caregivers.Nursing Ethics, 20(7), 748-761. doi:10.1177/0969733012475253. Tilgjengelig fra Cinahl

Wärnå-Furu, C. (Ed.). (2014). Hälsans praxis - i liv och arbete. Stockholm: Liber. Kap. 1, 2.

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (Red.). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Anbefalt

Alligood, M.R. (2014). Nursing Theorists and their work. (8. utg.). Missouri : Elsevier Mosby.Unit I and II

Borbasi, S., Galvin, K. T., Adams, T., Todres, L., & Farrelly, B. (2013). Demonstration of the usefulness of a theoretical framework for humanising care with reference to a residential aged care service in Australia. Journal Of Clinical Nursing, 22(5/6), 881-889. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04256.x. Tilgjengelig fra Cinahl

Dempsey, C., Wojciechowski, S., McConville, E., & Drain, M. (2014). Reducing Patient Suffering Through Compassionate Connected Care. Journal Of Nursing Administration, 44(10), 517-524. doi:10.1097/NNA.0000000000000110. Tilgjengelig fra Ovid

Eriksson, K., & Lindström, U. (Red.). (2003). Gryning II. Klinisk vårdvetenskap. Vasa: Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi.

Eriksson, K. (Red). (1995). Den mångdimentionella hälsan - verklighet och visioner. Vasa sjukvårdsdistrikt SKN och Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Slutrapport.
Pensum: side 7-19 (Fronter).

Eriksson, K. (2002). Caring Science in a New Key. Nursing Science Quarterly, 15(1), 61-65. Hentet fra Sage

Eriksson, K. (2001). Kärleken som vårdvetenskapens ethos. Omsorg, 18(2), 9-11,63. (Fronter)

Gabrielsen, E., Nåden, D., & Lindström, U. Å. (2014). The Relation Between the Phenomena of Disease, Illness, and Suffering. Holistic Nursing Practice, 28(6), 362-369. Tilgjengelig fra Ovid

Les, T., Kathleen, T. G., & Karin, D. (2014). "Caring for insiderness": Phenomenologically informed insights that can guide practice. International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 9, 0, 1-10 .Tilgjengelig fra BMC

Rehnsfeldt, A., & Arman, M. (2016). The justification of caring science. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 30(2), 215-216. doi:10.1111/scs.12348. Tilgjengelig fra Scandinavial journal of caring sciences

Råheim, M. (2002). Kroppsfenomenologi - innsikt relevant for klinisk praksis. Tidsskrift for den norske legeforening, 25, 2477-2480. Hentet fra http://tidsskriftet.no/article/619021/

Saarnio, L., Arman, M., & Ekstrand, P. (2012). Power relations in patient′s experiences of suffering during treatment for cancer. Journal of Advanced Nursing, 68(2), 271-279. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05731.x. Tilgjengelig fra Cinahl

Sedgwick, P. (2013). Nietzsche, Illness and the Body's Quest for Narrative. Health Care Analysis, 21(4), 306-322. doi: 10.1007/s10728-013-0264-1. Tilgjengelig fra Springer

Thrana, H.M. (2013). Kjærlighet: en kjernekompetanse i profesjonelt barnevernsarbeid? Norges Barnevern, 90(1), 4-17. Hentet fra Idunn

Selvvalgt: (ca 200 sider)

Sida ble sist oppdatert: 14.09.2017