Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Videreutdannelse i pleie og behandling av kroniske sår, kull 10

Studiested Haugesund 2017-2018

SÅR1101/ SÅR1102 Pensum

Dealey, C. (2012). The care of wounds: A guide for nurses. (4th ed.). Chichester: Wiley-Blackwell.

Lindholm, C. (2012). Sår. (3. utg.) Oslo: Akribe.

Aktuelle bøker til selvvalgt pensum (1000 s.):

Armstrong, D.G. & Lavery, L.A. (Red.). (2010). Clinical care of the diabetic foot. (2nd ed.). Alexandria, Va. : American Diabetes Association.

Baranoski, S. & Ayello, E.A. (2008). Wound care essentials: Practice principles. (2nd ed.). Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.

Bermark, S.& Melby, S.Ø. (2014). Tryksår. København : Munksgaard

Björkén, B. (2013). Sårbehandling: Traditionell och alternativ behandling av sår. Jar: Didakta.

Bryant, R.A. & Nix, D.P. (2011). Acute and chronic wounds : Current management concepts. (4th ed.). Louis, Mo. : Mosby.

Flanagan, M. (Red.). (2013). Wound healing and skin integrity : principles and practice. Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell.

Gottrup, F. & Karlsmark, T. (2008). Sår: Baggrund, diagnose og behandling (2.utg.). København: Munksgaard.

Grauers, M. & Lindholm, C. (2011). Sårbehandling 2011/2012: Katalog över sårprodukter. Stockholm : Gothia.

Krasner, D.L., Rodeheaver, G.T. & Sibbald, R.G. (2007). Chronic wound care: A clinical source book for healthcare professionals. (4th ed.). Malvern,PA : HMP Communications.

Langøen, A. (2012). Sårbehandling og hudpleie. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Lavery, L.A., Peters, E.J.G. & Bush, R.L. (2010). High risk diabetic foot: Treatment and prevention. London : Informa Healthcare.

Moffatt, C. (2007). Compression therapy in Practice. Aberdeen : Wounds UK Publ.

Morison, M.J., Moffatt, C.J. & Franks, P.J. (Red.). (2007). Leg ulcers: A problem based learning approach. London: Mosby. Selges kun som e-bok.

På Amazon.com finnes det flere bøker om sårbehandling. De fleste av disse er nå i form av e-bøker, som kan kjøpes billig men som en evt. kan skrive ut på egen skriver. Så lenge de er utgitt av et anerkjent forlag, kan de benyttes som selvvalgt pensum på dette studiet.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017