Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
BLU3, profil N, fordypning

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om mindre endringar.

Sjå òg: Pensum haust 2017

BN-NHB3

Aronson, Å., & Eriksson, P. (1992). Dyrespor: Og kunsten å spore. Oslo. Cappelens. Tilgjengeleg på nb.no

Bagøien, T. E., & Storli, R. (2013). Lag en naturlekeplass: I barnehage og skole. Oslo: Gyldendal akademisk.

Bagøien, T. E. (2003). Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv. Oslo: Sebu forlag.

Erlien, W. Haugneland, P.,. & Sørborg, Ø. (u.å). Global oppvarming. Hentet den 8.desember 2016 fra http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A555EB676-1F82-E409-9A50-00004F239284&tid=uuid%3A555EB676-1F82-E409-9A50-00004F239284&grp=

Faarlund, N. (2015). Friluftsliv - En dannelsesreise. Oslo: Ljå Forlag.

Fiskum, T. A., & Husby, J. A. (Red.). (2014). Uteskoledidaktikk: Ta fagene med ut. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Gustavsson, L., & Pramling, N. (2013). The educational nature of different ways teachers communicate with children about natural phenomena. International Journal of Early Years Education, 22(1), 59-72. doi:10.1080/09669760.2013.809656

Hallås, B. O., & Karlsen, G. (2015). Natur og danning: Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget.

Hansen, P. J. K. (2105). "La oss snakke om været!" Værbok for lærere i grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanning (2. utg.). Hentet fra https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/11/9

Kvammen P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., & Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen: Biologi for lærere: Grunnskolelærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget.

Langholm, G. (Red.), Hilmo, I., Holter, K., Lea, A., & Synnes, K. (2011). Forskerfrøboka: Barn og natur. Bergen: Fagbokforlaget.

Lie, S. (2001). Sportegnboka: Felthåndbok for barn. Oslo: Aschehoug.

Lundhaug, T., & Neegaard, H. R. (2013). Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Mossberg, B. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal.

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. (u.å.). Viten.no. Henta frå http://www.viten.no/nob/

Norman, E. C., & Railo, S. G. (2015). Norges spiselige planter og bær: Vilt, vakkert og velsmakende fra tidlig vår til sen høst. Oslo: J. M. Stenersen.

Olsen, L.-H. (1999). Insekter og småkryp i skogen. Oslo: Aschehoug.

Sinnes, A. T. (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling: Hva, hvorfor og hvordan? Oslo: Universitetsforlaget.

Sortland, M. Ø. (2017). Mekanikk på naturleikeplassen. (Notat på Fronter)

Sortland, M. Ø, Tikkanen, T., Heggen, M. P., Holter, K., Langholm, G., Broström, S., . . . Thulin, S. (in press). Kvalitet i barnehagelærerutdanning i naturvitenskap: En fellesnordisk studiemodul. Nordina: Nordic studies in science education, 13(1), 97-11. DOI: http://dx.doi.org/10.5617/nordina.2993

Svensson, L. (2015). Gyldendals store fugleguide: Europas og middelhavsområdets fugler i felt. Oslo: Gyldendal.

Tordsson, B. (2010). Friluftsliv, kultur og samfunn. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Vedum, T. V., Dullerud, T., & Ødegaard, O. (2005). Natur- og gårdsbarnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Wedøe, L., & Sortland, M. Ø. (2017). Elektrisitet og magnetisme. 13 sider. (Kompendium på Fronter)

Ødegaard, K. J. R. (2017). Solsystemet. Oslo: Cappelen Damm.

Det vil i tillegg bli utdelt stoff på Fronter og laget noen artikkelsamlinger og kompendier.

KO-leder tar forbehold om endringer.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017