Pensumliste for
Community Music 2017-2020, 1. år

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

CM1-MKS1

I heile faget:

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving: En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Musikk i kontekst

Aksdal, B. & Nyhus, S. (1993). Fanitullen. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 4 og 5. (Folkemusikkkompendium på Fronter)

Balsnes, A. H. (2009). Å lære i kor: Belcanto som praksisfellesskap (Doktoravhandling). Oslo: Norges musikkhøgskole. Henta frå https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/172593
Pensum: s. 180 - 205.

Blokhus, Y., & Molde, A. (2004). Wow: Populærmusikkens historie. Oslo: Aschehoug.
Pensum: kap. 1, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 18 og 23.

Kachulis, J. (2003). The songwriter's workshop: Melody. Boston: Berklee Press.
Pensum: s. 1 - 29.

Knudsen, R. (2010). Norsk folkemusikk: Tradisjoner og terskler. I J. H. Sætre, & G. Salvesen (Red.), Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis (s. 126 - 141). Oslo: Gyldendal akademisk.

Kydland, A. J. (1995). Sangen har lysning: Studentersang i Norge på 1800-tallet. Oslo: Solum Forlag.
Pensum: s.25-30, s. 97-112, s. 175-180, s. 330-333, s. 478-496, s. 507-516, s. 525-528. (I kompendium på Fronter).

Ofsdal, S. (2001). Norsk folkemusikk og folkedans. Oslo: Aschehoug.
Pensum: s. 1 - 81.

Small, C. (1998). Music of the common tounge: Survival and celebration in african american music. Middeltown: Wesleyan University Press.
Pensum: kap. 1 (s. 17 - 48), kap. 3 (s. 81 - 116), og kap. 7 (s. 191 - 222).

Artiklar om folkemusikk i kompendium på Fronter.

Arrangering/komponering

Johansen, K. L. (2005). Komponering: Kunnskap & kreativitet: Idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen.

Molde, A. (2013). Akkordboka: Akkordprogresjoner for musikere og låtskrivere. Oslo: Norsk Noteservice.

Innføring i Community Music

Angelo, E., & Sæther, M. (2017). Eleven og musikken.
Pensum: Utvalde kapittel, kap. 1, (s. 13-35).

Fallmyr, Ø. (2017). Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen: En emosjonsfokusert tilnærming. Oslo: Unversitetsforlaget.
Pensum: kap. 1-3 (s. 15-66)

Hanken, I. M., & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: kap. 1 og 2 (s. 19-36), kap. 7 og 8 (s. 79-120).

Higgins, L. (2012). Community music: In theory and in practice. New York: Oxford Press.

Hwang, P., & Nilsson, B. (2015). Gruppepsykologi: En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 2 (s. 45-65), kap. 3 (s. 65-79), kap. 4 (s. 79-95), kap. 6 (s. 111-125) og kap. 8 (s. 141-161).

Krüger, V., & Strandbu, A. (2015). Musikk, ungdom, deltakelse: musikk i forebyggende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 89 - 126.

Mather, B., & Camlin, D. A. (2016). Situational pedagogy in community music. I M. L. Cohen (Ed.), Innovation and Change in Community Music: Proceedings of the XV International Seminar of the
ISME Commission on Community Music Activity, Edinburgh, Scotland (s. 216-223). Henta frå http://www.davecamlin.com/s/Mather-B-and-Camlin-D-Situational-Pedagogy-in-Community-Music.pdf

Small, C. (1998). Musicking: The meanings of performing and listening. Hanover and London: Wesleyan University Press.
Pensum: Prelude, s. 1-18.

Rinde, F. B., & Schei, T. B. (2017). Towards an understanding of community music in Norway. International Journal of Community Music, (10)1, 19 - 31.

Veblen, K. K., Messenger, S. J, Silverman, M., & Elliott, D. J. (Red.). (2013). Community Music Today. Plymouth: Rowman & Littlefield Education.
Pensum: s. 25 - 60.

CM1-MUS1

Baustad, I., & Sørsveen, Å. (2011). Kommunikasjon som ressurs. Oslo: Ledelse på norsk.
Pensum: kap.1 (s. 13-28), kap. 4-8, (s. 45-93), kap.14 og 15. (s. 161-191).
(Bestill frå http://www.ledelsepanorsk.no/)

Blokhus, Y. & Molde, A. (2004). Wow: Populærmusikkens historie. Oslo: Aschehoug.
Pensum: kap. 7 (s. 137-155), kap. 8 (s. 156-176), kap. 11 (s. 204-228) og kap 16 (s. 294-305).

Hwang, P., & Nilsson, B. (2015). Gruppepsykologi: En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 2 (s. 45-65), kap. 3 (s. 65-79), kap. 4 (s. 79-95), kap. 6 (s. 111-125) og kap. 8 (s. 141-161).

Johansen, G. G. (2010). Å øve på improvisasjon. Musikk-kultur, 14(1/2), 32 - 34. (Kompendium)

Johansen, K. A. (Red.). (2014). Slik vi ser det : om musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne. Steinkjer: Musikkseksjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Pensum: s. 75 - 91 og s. 143 - 157. (Kompendium)

Jørgensen, H. (2001). Øving: 19 råd til sangere og instrumentalister. Oslo: Norges musikkhøgskole. (Kompendium)

Nielsen, S. G. (2004). Strategisk læring på instrumentet. I G. Johansen, S. Kalsnes, & Ø. Varkøy (Red.), Musikkpedagogiske utfordringer: Artikler om pedagogisk teori og praksis (s. 33-46). Oslo: Cappelen akademisk. (Kompendium)

Ophus, T. (2011). Nyt notene!: Musikkteori og hørelære gjennom sang, spill og bevegelse. Oslo: Norsk Musikkforlag.
Pensum: Rytmer: s. 13-55, Melodi: s. 95-148, Akkorder: s. 177-199.

Stevens, J. (2007). Search & reflect: A music workshop handbook. UK: Rockschool.
Pensum: s. 1-106. (Arbeidsbok som skal brukast alle åra)

Repertoar i hovudinstrument og instrument 2/bandrotasjon.

Tilleggslitteratur for begge emna:

Camlin, D. A. (2015a). Be More Human - Sing! Sing Up magazine. Henta frå http://www.davecamlin.com/s/Be-More-Human-Sing.pdf

Dunbar, R. (2012). On the evolutionary function of song and dance. I N. Bannon (Red.), Music, language and human evolution. Oxford: OUP.
Pensum: s. 201 - 214.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge University Press. (ev. dansk utgåve frå 2003)

Sing Up. (u. å.). Why sing? Henta frå https://www.singup.org/nc/why-sing/

http://www.allekansynge.no

Sida ble sist oppdatert: 23.10.2017