Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Community Music 2017-2020, 1. år

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no. NB! Atterhald om endringar.

Sjå òg: pensum haust 2017.

CM1-MKS2

Musikk i kontekst

Hauge, T. B., & Christophersen, C. (2000). Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 19-27.

Hjorthaug, S. (2002). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand:& Høyskoleforlaget.
Pensum: s. 5-59 og 79-122

How Jazz Hastened Civil Rights Movement. Hentet fra https://www.thoughtco.com/jazz-and-the-civil-rights-movement-2039542

Opsahl, C. P. (2001). En fortelling om jazz. Oslo: Unipub.
Pensum: s. 14-18, 37-144 og 183-189.

Romme, J. C. (2015). "Det skjer noe med spillet mitt!": Perspektiver på "den estetiske samtalen" i ensemblespill i videregående skole. (Mastergradsoppgave Høgskolen Stord/Haugesund). Hentå frå http://hdl.handle.net/11250/2398987

Small, C. (1998). Music of the common tounge: Survival and celebration in african american music. Middeltown: Wesleyan University Press.
Pensum: s. 425-460.

Arrangering/komponering

Aare, A., Grønager, J., & Rønnenfelt, P. (2002). Rockmusik i tid og rum. Århus: Systime. (Utseld frå forlaget)
Pensum: s. 82-131. (Kompendium).

Elliott, D., Silverman, M. & Bowman, W. (2016). ​Artistic Citizenship: Artistry, Social Responsibility, and Ethical Praxis​. New York: OUP USA (11s). (Kompendium)

Kachulis, J. (2003). The songwriter's workshop: Melody. Boston: Berklee Press.
Pensum: s. 89-154.

Molde, A. (2013). Akkordboka: Akkordprogresjoner for musikere og låtskrivere. Oslo: Norsk Noteservice.
Pensum: s. 13-17, 19-22 og 83-87 (kap. 2, 3 og 12).

Swanwick, K. (2008). The 'good enough' music teacher. British Journal of Music Education, 25(1), 1-14. DOI: https://doi.org/10.1017/S0265051707007693 (Kompendium)

Swanwick, K. (2012). Teaching music musically. Oxon & New York: Routledge.
Pensum: s. x-xiv. (Kompendium)

Utdelte kompendium frå faglærar.

Innføring i Community Music

Aakre, J., & Scharning, H. S. (2016). Prosjekthåndboka 3.0: Verktøykasse for kreative team. Oslo: Universitetsforlaget.

Aalberg, E. A., & Olsen, W. H. (2009). Lek i blåseropplæringen. I B. Isaksen (Red.), Musikk med leik, leik med musikk (s. 59-74). Oslo: Universitetsforlaget.

Angelo, E., & Sæther, M. (2017). Eleven og musikken. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 68-106 og 141-162

Camlin, D. (2014). Reflective dialouge. Henta frå http://www.musiclab.org.uk

Fugle, G. K. (2012). Rytmen mellom oss: Bruk av musikk i arbeid med barn og unge. Førde: Skald.
Pensum: s. 12-187

Hamlin, K. S. (2004). Beginning the journey: Supporting reflection in early field experiences. Reflective Practice, 5(2), 167-179. DOI: 10.1080/14623940410001690956

Hauge, T. B., & Christophersen, C. (2000). Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 29-182.

Haugset, B. A., & Blix, H. S. (2009) Øre - Høre - Gjøre. I B. Isaksen, B. (Red.), Musikk med leik, leik med musikk (s. 114-131). Oslo: Universitetsforlaget.

Hickson, H. (2011). Critical reflection: Reflecting on learning to be reflective. Reflective Practice, 12(6), 829-839. (Kompendium)

Jensen, L. (2009) Den som leker, vil finne: Er lekpreget tilnærming viktig når man jobber med stemme og sang? I B. Isaksen (Red.), Musikk med leik, leik med musikk (s. 75-98). Oslo: Universitetsforlaget.

Kenny, A. (2016). Communities of musical practice. London: Routledge.
Pensum: s. 1-30. (Kompendium)

Smith, M. K. (2003, 2009) 'Jean Lave, Etienne Wenger and communities of practice', the the encyclopedia of informal education. Henta frå www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm

Stige, B. (1995). Samspel og relasjon: Perspektiv på ein inkluderande musikkpedagogikk. Oslo: Samlaget.
Pensum: s. 134-151 og 154-156.

Stige, B. (2012). Health Musicking: A Perspective on music and health as action and performance. I R. McDonald, G. Kreutz, & L. Mitchell (Red.), Music, health and wellbeing (s. 183-195). Oxford University Press. (Kompendium)

Stige, B. (2014). Community music therapy and the process of learning about and struggling for openness. International Journal of Community Music, 7(1), 47-55. doi: 10.1386/ijcm.7.1.47_1ket

Thommesen, M. (2014). Med Musikk i transitt: Ein studie om einslige mindreårige asylsøkjaerar si oppleving av fast deltaking i ei musikkgruppe. Norges Musikkhøgskole. Masteroppgave.
Pensum:s.11-14 og 41-58 og 18-28. (Kompendium)

CM1-MUS2

Aare, A., Grønager, J., & Rønnenfelt, P. (2002). Rockmusik i tid og rum. Århus: Systime. (Utseld frå forlaget)
Pensum: s. 82-131. (Kompendium)

Baustad, I., & Sørsveen, Å. (2011). Kommunikasjon som ressurs. Oslo: Ledelse på norsk.

Beyer, B. (2013). Sirkelen sluttes: Bevisstgjøring og endring i formidling av musikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Baade, L. (2010). Feite forestillinger. Hvordan arrangere vellykkede konserter (7. utg.). Oslo: Norsk Rockforbund. (Oppslagsverk)

Blokhus, Y. & Molde, A. (2004). Wow: Populærmusikkens historie. Oslo: Aschehoug. (Utvalde delar)

Gracyk, T. (1996). Rhythm and noise. Durham & London: Duke University Press.
Pensum: s. 69-124.

Hauge, T. B., & Christophersen, C. (2000). Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 19-27.

Hwang, P., & Nilsson, B. (2015) Gruppepsykologi: En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid. Bergen: Fagbokforlaget.

Johansen, K. A. (Red.). (2014). Slik ser vi det: Om musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne. Steinkjer: Musikkseksjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Pensum: s. 75-91 og 143-157. (Kompendium)

Ophus, T. (2011). Nyt notene!: Musikkteori og hørelære gjennom sang, spill og bevegelse. Oslo: Norsk Musikkforlag (Utvalgte kapitler)

Stevens, J. (2007). Search & reflect: A music workshop handbook. UK: Rockschool.

Repertoar i hovudinstrument og instrument 2/bandrotasjon, sjølvvalt i samarbeid med faglærar.

Utdelte kompendium og noter.

Utvalt repertoar i song/kor spesifisert av faglærar.

Tilleggslitteratur

Salvesen, G. (2010). Klassisk musikk. I J. H. Sætre, & G. Salvesen (Red.), Allmennmusikkundervisning: Perspektiver på praksis (s. 89-106). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sætre, J. H. (2010). Improvisasjon og komposisjon. I J. H. Sætre, & G. Salvesen (Red.), Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis (s. 216-231). Oslo: Gyldendal akademisk.

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving: En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Lave. J & Wenger, E. (2003). Situert læring. København: Hans Reitzels forlag.

Krüger, V., & Strandbu, A. (2015). Musikk, ungdom, deltakelse: musikk i forebyggende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget.

Camlin, D. A. (2014). Whose quality is it anyway: Inhabiting the creative tension between presentational and participatory music. Journal of Arts and Communities, 6(2/3).

Fris, T., & Thorning, K. F. (2017). Icebreakers. Henta frå www.breaktheice.dk

Stevens, J. (2007). Search & reflect: A music workshop handbook. UK: Rockschool.

Sida ble sist oppdatert: 10.01.2018