Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Community Music , 2. år

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no. NB! Atterhald om endringar.

Sjå òg: pensum haust 2017

CM2-MKS3

Aakre, J., & Scharning, H. S. (2016). Prosjekthåndboka 3.0: Verktøykasse for kreative team. Oslo: Universitetsforlaget.

Aalberg, E. A., & Olsen, W. H. (2009). Lek i blåseropplæringen. I B. Isaksen (Red.), Musikk med leik, leik med musikk (s. 59-74). Oslo: Universitetsforlaget.

Balsnes, A. H. (2017). The silver voices: A possible model for senior singing. International Journal of Community Music, 10(1), 59-69.

Derrington, P. (2005). Teenagers and songwriting: Supporting students in a mainstream secondary school. I F. Baker, & T. Wigram (Red.), Songwriting: Methods, techniques and clinical applications for music therapy clinicans, educators and students (s. 68-81). London: Jessica Kingsley Publishers.

Dewey, J. (1897). My pedagogic creed. School Journal, 54, 77-80. (Kompendium)

Hickson, H. (2011). Critical reflection: Reflecting on learning to be reflective. Reflective Practice, 12(6), 829-839. (Kompendium)

Hamlin, K. S. (2004). Beginning the journey: Supporting reflection in early field experiences. Reflective Practice, 5(2), 167-179. (Kompendium)

Haugset, B. A., & Blix, H. S. (2009) Øre - Høre - Gjøre. I B. Isaksen, B. (Red.), Musikk med leik, leik med musikk (s. 114-131). Oslo: Universitetsforlaget.

Higgins, L., & Willingham, L. (2017). Engaging in community music: An introduction. New York: Routledge.
Pensum: s. 9-26 og s. 68-91. (Må kjøpast)

Howell, G., Higgins, L., & Bartleet, B.-L. (2017). Community music practice: Intervention through facilitation. I R. Mantie, & G. D. Smith (Red.), The Oxford handbook of music making and leisure (s. 601-618). New York: Oxford University Press. (Kompendium)

Imsen, G. (2016). Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 127-158, Klassiske idéhistoriske perspektiver. (Kompendium).

Kenny, A. (2016). Communities of musical practice. London: Routledge.
Pensum: s. 1-30. (Kompendium)

Larsen, H. (2013). Den nye kultursosiologien: Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. Oslo: Univsersitetsforlaget.
Pensum: s. 21-92). (Må kjøpast)

Moon, J. (2004). A Handbook of reflective and experimental learning: Theory and practice. Oxon: RoutledgeFalmer.
Pensum: s. 133-148. (Kompendium)

Moser, P. (2005). Songmaking. I P. Moser, & G. McKay (Red.), Community music: A handbook (s. 141-168). Dorset: Russel House Publishing.

Nankivell, H. (2005). Making new music: Approaches to group composition. I P. Moser, & G. McKay (Red.), Community music: A handbook (s. 79-98). Dorset: Russel House Publishing.

Nilsen, S. (2017). Inkludering og mangfold: Sett i spesialpedagogisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: kap. 1, s. 15-35. (Kompendium)

Næss, H. E., & Pettersen L. (2017). På rett sted til rett tid: Kunsten å gjøre feltarbeid. I H. E. Næss, & L. Pettersen (Red.), Metodebok for kreative fag (s. 88-98). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Ruud, E. (2013). Musikk og identitet (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Smith, M. K. (2003, 2009) 'Jean Lave, Etienne Wenger and communities of practice', the the encyclopedia of informal education. Henta frå www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm

Stige, B. (1995). Samspel og relasjon: Perspektiv på ein inkluderande musikkpedagogikk. Oslo: Samlaget.
Pensum: s. 134-151 og 154-156.CM2-MUS4

CM2-MUS4

Sjølvvalt pensum knytt til ungt entreprenørskap. Henta frå http://www.ue.no/Elever-og-studenter/Studentbedrift/SB-materiell

Anderson, O. A., & Østrem, V. (2005). The Brazz Brothers. Stavanger: Cantando musikkforlag.
Pensum: s. 30-137, 154-193 og 216-247.

Caplin, T. (2005). Fra teknikk til musikk: En bok om korledelse (Rev. utg.). Oslo: Musikkhuset. Også tilgjengeg frå https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014101406039

Hammersland, F. (2012). Bandleiing. Upublisert manuskript.

Hauge, T. B., & Christophersen, C.(2000). Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget.

Hjelle, E., Nesheim, E., & Sæter, B. (1997). Fra øverom til scene: Musikkformidling VK 2. Oslo: Gyldendal.

Ingelf, S. (1991). Jazz & rock arrangering. Lund: Sting Music.
Pensum: s. 7-15 og 93-114.

Kachulis, J. (2003). The songwriter's workshop: Melody. Boston: Berklee Press.
Pensum: s. 89-121 (Melody over chords) og 123-142 Melody againsy bass).

Molde, A. (2013). Akkordboka: Akkordprogresjoner for musikere og låtskrivere. Oslo: Norsk Noteservice.
Pensum: kap. 5 (s. 83-88) og kap. 12.

Moser, P., & G. McKay, G. (Red.). (2005). Community music: A handbook. Dorset: Russel House Publishing.

Pettersen, T. A., Waagen, W., & Yttredal, T. (2000). Musikkformidling. Oslo: Gyldendal undervisning.
Pensum: s. 100-133.

Utdelte kompendium

Sida ble sist oppdatert: 12.01.2018