Pensumliste for
Community Music 2016-2019, 2. år

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

CM2-PSS

Camlin, D. A. (2014). Whose quality is it anyway? Inhabiting the creative tension between presentational and participatory music. Journal of Arts & Communities, 6(2 - 3), 99 - 118.

Elstad, B., & De Paoli, D. (2014). Organisering og ledelse av kunst og kultur. Oslo: Cappelen Damm.
Pensum: s. 42 - 202 .

Fallmyr, Ø. (2017). Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen: En emosjonsfokusert tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 124-132 (Samspillkontrakter: Den kognitive delen av personskjemaer). (Kompendium)

Folkestad, G. (2006). Formal and informal learning situations or practices vs formal and informal ways of learning.British Journal of Music Education, 23(2), 135 - 145. doi: 10.1017/S0265051706006887

Live Sound Survival Guide eller liknande.

Kachulis, J. (2003). The songwriter's workshop: Melody. Boston: Berklee Press.

Kruse, B. (1978). Bruksmusikkarrangering. Oslo: Norsk musikkforlag.
Pensum: utvalde delar av boka.

Larsen, P. (2013). Filmmusikk: Historie, analyse, teori. Oslo: Universitetsforlaget.

Mather, B., & Camlin, D. A. (2016). Situational pedagogy in community music. I M. L. Cohen (Ed.), Innovation and Change in Community Music: Proceedings of the XV International Seminar of the
ISME Commission on Community Music Activity, Edinburgh, Scotland (s. 216-223). Henta frå http://www.davecamlin.com/s/Mather-B-and-Camlin-D-Situational-Pedagogy-in-Community-Music.pdf

Tønder, G. (2007). "Kjøter": En tilnærming mot en kompositorisk arbeidsmodell for filmmusikk (Masteroppgave). Instiutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Henta frå URN:NBN:no-18650

Utleverte kompendium frå faglærar.

CM2-MUS3

Blix, H. (2004). Notelesing, hva slags lesing er det?: Didaktiske betraktninger rundt hørelærefaget - sett i lys av språkopplæringsteorier. Tromsø: Eureka.

Daubney, G. & Daubney, A. (2017) Performance anxiety: a practical guide for music teachers. London: Incorporated Society of Musicians Trust, ISM.

Haugseth, B. A., & Blix, H. S. (2009). Øre - høre - gjøre. I B. Isaksen (Red.), Musikk med leik, leik med musikk (s. 114-131). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Ophus, T. (2011). Nyt notene!: Musikkteori og hørelære gjennom sang, spill og bevegelse. Oslo: Norsk Musikkforlag.

Osa, T. E. (2007). Knowledge in Musical Performance: Seeing Something as Something. Dutch journal of Music Theory, (12)1, 51 - 57. (Kompendium)

Pettersen, T. A., Waagen, W., & Yttredal, T. (2000). Musikkformidling. Oslo: Gyldendal undervisning.
Pensum: s. 100 - 133. (Kompendium)

Shetelig, G. (1993). Gehørutvikling integrert i instrumentalopplæring. Norges Musikkorps Forbund.
Pensum: s. 11 - 21. (Kompendium)

Stevens, J. (2007). Search & reflect: A music workshop handbook. UK: Rockschool.

Mullen, P. (2008). Issues in leadership for community music workers. I D. D. Coffman (Red.), CMA XI: Projects, perspectives, and conversations: Proceedings from the International Society for Music Education (ISME) 2008 Seminar of the Commission for Community Music Activity (s. 253-262). Henta frå https://eprints.qut.edu.au/18145/1/18145.pdf

Tilleggslitteratur:

Coffman, D. D. (Red.). (2008). CMA XI: Projects, perspectives, and conversations: Proceedings from the International Society for Music Education (ISME) 2008 Seminar of the Commission for Community Music Activity. Henta frå https://eprints.qut.edu.au/18145/1/18145.pdf

Eidsaa, R. M. & Notland, H. A. P. (2006). Spektro/Musikal: Om tverrfaglige prosjekt i skolen med utgangspunkt i musikk, kreativitet og estetikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Kap. 1a (metode), 2a (teori) og 3a (analyse).

Hargraves, D. J., Marshall, N. A., & North, A. C. (2003). Music education in the twenty-first century: A psychological perpective. British Journal of Music Education, 20(2), 147 - 163. doi: 10.1017/S0265051703005357

Sida ble sist oppdatert: 29.11.2017