Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Faglærar i musikk, 1. år

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no. NB! Atterhald om endringar.

Sjå òg: pensum haust 2017.

FM1-AVM2-10 Anvendt musikk 2

Aare, A., Grønager, J., & Rønnenfelt, P. (2000). Rockmusik i tid og rum. Århus: Systime. (Utseld frå forlaget)
Pensum: s. 82-100. (Kompendium)

Espeland, M. (2004). Lyttemetodikk: Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium?)

Fiskvik, A. (2010). Kreativ dans. I J. H. Sætre & G. Salvesen, Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis (s. 249-263). Oslo: Gyldendal akademisk.

Hjorthaug, S. (2002). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: s. 5-59 og 79-122.

Molde, A. (2013). Akkordboka: Akkordprogresjoner for musikere og låtskrivere. Oslo: Norsk Noteservice.

Opsahl, C. P. (2001). En fortelling om jazz. Oslo: Unipub.

Ruud, E. (2016). Musikkvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1 og 8.

Salvesen, G. (2010). Klassisk musikk. I J. H. Sætre & G. Salvesen, Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis (s. 89-106). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sætre, J. H. (2010). Improvisasjon og komposisjon. I J. H. Sætre & G. Salvesen, Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis (s. 216-231). Oslo: Gyldendal akademisk.

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving: En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Utdelte kompendium/Sibeliusfiler

FM1-MUS2-15 Musikarskap 2

Aare, A., Grønager, J., & Rønnenfelt, P. (2000). Rockmusik i tid og rum. Århus: Systime.
Pensum: kap. 5 (s. 82-100). (Kompendium)

Baade, L. (2010). Feite forestillinger: Hvordan arrangere vellykkede konserter (7. utg.). Oslo: Norsk Rockforbund.

Baustad, I., & Sørsveen, Å. (2011). Kommunikasjon som ressurs. Oslo: Ledelse på norsk. (Bestill frå http://www.ledelsepanorsk.no/)

Beyer, B. (2013). Sirkelen sluttes: Bevisstgjøring og endring i formidling av musikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Cooper, L. G. (2004). Teaching Band & Orchestra: Methods and materials. Chicago: GIA Publications. (I kompendium)

Hwang, P., & Nilsson, B. (2015). Gruppepsykologi: En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid. Bergen: Fagbokforlaget.

Johansen, K. A. (Red.). (2014). Slik vi ser det: Om musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne. Steinkjer: Musikkseksjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Pensum: s. 75-89 og 143-155.

Ophus, T. (2011). Nyt notene!: Musikkteori og hørelære gjennom sang, spill og bevegelse. Oslo: Norsk Musikkforlag.

Stevens, J. (2007). Search & reflect: A music workshop handbook. UK: Rockschool.

Utdelte kompendium og notar

FM1-PRO-15 (gjeld heile året)

Angelo, E., & Sæther, M. (2017). Eleven og musikken. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 3 og 4.

Fossum, H. (2013). Musikalsk klasseledelse. I H. Christensen, & I. Ulleberg (Red.), Klasseledelse, fag og danning (s. 155-172). Oslo: Gyldendal akademisk. (Kompendium)

Hanken, I. M., & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 1-11 og 13-14.

Imsen, G. (2014). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Imsen, G. (2016). Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 2 (39-64) og 7 (197-240). (Kompendium)

Ogden, T. (2009). Sosial kompetanse og problematferd i skolen (2. utg.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Pensum: s. 123-166. (Kompendium)

Sætre, J. H., & Salvesen, G. (Red.). (2010). Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1-5, 10 og 17.

Sætre, J. H., & Vinge, J. (2009). Vurdering i musikk på ungdomstrinnet: Veileder. Henta frå http://www.musikkpedagogikk.no/sfiles/9/33/2/file/veileder-vurdering-i-musikk.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2011). Generell del av læreplanen [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i musikk [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/

Sida ble sist oppdatert: 28.12.2017