Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7: Matematikk 1a

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

LU1-MAT115

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A. & Gustavsen, T. S. (2012). QED 1-7 : Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Solem, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2010). Tall og tanke : Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. Oslo: Gyldendal Norsk forlag.
Pensum: kap. 1, 2, 3 og 5.

Artiklar:

Brekke, G. (2002). Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk. Henta frå http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no/bestillingstorg/pdf/
59447_kar_mat_007_innmat.pdf

Dahl, H. A. (2013). Undervisningsforklaringer i multiplikasjon. Tangenten, 24(1), 13-18.

Drageset, O. G.(2014). Korleis leie ein matematisk samtale, Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 25(1), 12-16

Enge, O. & Valenta, A. (2011). Argumentasjon og regnestrategier. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 22(4), 27-32. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald114.html

Enge, O., & Valenta, A. (2013). Varierte representasjoner. Tangenten, 24(1), 8-13.

Enge, O., & Valenta, A. (2014). Matematiske diskusjoner om regnestrategier. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 29(2), 36-42.

Kleve, B. (2010). Brøkundervisning på barnetrinnet: Aspekter av en lærers matematikkunnskap. Acta Didactica Norge, 4(1), 1-14. Henta frå https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1049

Martinussen, G., Smestad, B. (2010). Multiplikasjon og divisjon av brøk, Tangenten, 21(1),30-34.

Petersen, V. P. (2002). Figurtall-en kilde til kreativitet, Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 13(1), 3-7.

Skemp, R. R. (2006). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics Teaching in the Middle School, 12(2), 88-95. Henta frå http://math.coe.uga.edu/olive/EMAT3500f08/instrumental-relational.pdf

Svingen, O. L. (2016). Barns strategier i arbeid med tall.

Anbefalt litteratur

Bondø, A. (2010). Brøk - er det noe problem, da? Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 21(1), 35-38.

Fuglestad, A. B. (2010). Bedre matematikkundervisning. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 21(4), 9-14.

Svorkmo, A. G. (2011). (2011). Gode oppgaver - mange muligheter. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 22(4), 2-7.

Valenta, A. (2016a). Tallforståelse - begrepsmessig forståelse. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 27(1), 10-16.

Valenta, A. (2016b). Tallforståelse - beregning. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 27(2), 38-48.

Ånestad, G. (2011). Hvorfor endre klasseromspraksisen? Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 22(1), 15-19.

Sida ble sist oppdatert: 07.12.2017