Pensumliste for
GLU 1-7: Matematikk 1a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
Atterhald om mindre endringar.

LU1-MAT115

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A. & Gustavsen, T. S. (2012). QED 1-7 : Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Solem, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2010). Tall og tanke : Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. Oslo: Gyldendal Norsk forlag.
Pensum: kap. 1, 2, 3 og 5.

Artikkelsamling:

Bondø, A. (2010). Brøk - er det noe problem, da? Tangenten, 21(1), 35-38.

Dahl, H. A. (2013). Undervisningsforklaringer i multiplikasjon. Tangenten, 24(1), 13-18.

Dahl, H. H., & Nohr, M. E. (2010). Perlesnor og tom tallinje. Tangenten, 21(1), 2-7. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald101.html

Enge, O. & Valenta, A. (2011). Argumentasjon og regnestrategier. Tangenten, 22(4), 27-32. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald114.html

Enge, O., & Valenta, A. (2013). Varierte representasjoner. Tangenten, 24(1), 8-13.

Enge, O., & Valenta, A. (2014). Matematiske diskusjoner om regnestrategier. Tangenten, 29(2), 36-42.

Fuglestad, A. B. (2010). Bedre matematikkundervisning. Tangenten, 21(4), 9-14. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald104.html

Martinussen, G., Smestad, B. (2010). Multiplikasjon og divisjon av brøk, Tangenten, 21(1),30-34.

Petersen, V. P. (2002). Figurtall-en kilde til kreativitet, Tangenten, 13(1), 3-7.

Stadler, M. (2011). Utforskende oppgaver med tallpyramider. Tangenten, 22(4), 8-12. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald114.html

Svorkmo, A. G. (2011). Gode oppgaver - mange muligheter. Tangenten, 22(4), 2-7. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald114.html

Valenta, A. (2016). Tallforståelse - begrepsmessig forståelse, Tangenten, 27(1), 10-16.

Valenta, A. (2016). Tallforståelse - beregning, Tangenten, 27(2), 38-48.

Valenta, A. (2016). Tallforståelse - resonnering, Tangenten, 27 (3), 46-51.

Sida ble sist oppdatert: 22.06.2017