Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7: Matematikk 1b

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

LU1-MAT215

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2012). QED 1-7 : Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: kap. 4, 6 og 7.

Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2010). Tall og tanke: Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap. 4, 6 og 7.

Støren, H. (2001). Veiledning til måling og enheter: F og I. Oslo: Læringssenteret. (Blir delt ut.)

Relevante artiklar

Eikli, E. (2012). Mister jenter flere tenner enn gutter i 1. klasse? Tangenten, 23(2), 2-7. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald122.html

Franklin, C. A., & Mewborn, D. S. (2008). Statistics in the Elementary Grades: Exploring Distributions of Data. Teaching children mathematics, 15(1), 10-16. (Blir delt ut.)

Kristensen, T. E. (2008). Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet. Tangenten, 19(2), 9-14. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald082.html

Lossius, M. H. (2007). Uteskole - en mulighet for å øke forståelsen av måling? Tangenten, 18(2), 7-10. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald072.html

Lunde, M. (2018). Å tilpasse den tilpassede opplæringen. Tangenten, 19(2), 2-8. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald082.html

Matematikksenteret. (u.å.). Matematikk, kunst og digitale verktøy. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/content/1738/Matematikk-kunst-og-digitale-verktoy

Naylor, M., & Bones, G. Å. (2012). Skap formen. Lag reglene. Se hva som skjer!: Matematikk, kunst og digitale verktøy. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/content/1943/Skap-formene.-Lag-reglene.-Se-hva-som-skjer

Wæge, K., (2015). Samtaletrekk - redskap i matematiske diskusjoner. Tangenten, 26(2), 22-27.

Sida ble sist oppdatert: 04.07.2017