Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Årsstudium Musikk

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

For alle emna i musikk:

Espeland, M. (2001). Lyttemetodikk: Studiebok. Bergen: Fagbokforlaget.

Hanken, I. M., & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sætre, J. H., & G. Salvesen, G. (Red.). (2010). Allmenn musikkundervisning: Perspektiver på praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.

Utdanningsdirektoratet. (2015). Generell del av læreplanen. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i musikk. Henta frå http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/

Musikk 1a Å-MU1a LU1-MU1a LU2-MU1a

Gjeldande emneskjema er pensum.

Ophus, T. (2011). Nyt notene!: Musikkteori og hørelære gjennom sang, spill og bevegelse. Oslo: Norsk Musikkforlag. (Boka blir brukt i fleire av emna i musikk.)

Angelo, E., & Sæther, M. (2017). Eleven og musikken. Oslo: Universitetsforlaget.

Johansen, K. L. (2005). Eleven og musikken: Oslo: Universitetsforlaget. Komponering: Kunnskap & kreativitet: Idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen. (Boka blir brukt i fleire av emna i musikk.)

Song i klasserommet: Kompendium med utvalt repertoar og litteratur, spesifisert av faglærar.


Kompendium ca. 100 sider (NB! - med atterhald om endringar):

Samspel/musisering: Repertoar spesifisert av faglærar i hovudinstrument og instrument 2/samspel, sjølvvalt i samarbeid med faglærar.

Dalane, A. (2014). Musikk og samspill - utvikling gjennom estetisk praksis. I K. L. Johansen, Slik vi ser det: Om musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne (s. 75-91). Steinkjer: Musikkseksjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag; Helse-Frelse.

Hwang, P., & Nilsson, B. (2015) Gruppepsykologi: En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid. Bergen: Fagbokforlaget.

Jørgensen, H. (2001). Øving: 19 råd til sangere og instrumentalister. Oslo: Norges musikkhøgskole.

Nielsen, S. G. (2004). Strategisk læring på instrumentet. I I G. Johansen, S. Kalsnes, & Ø. Varkøy (Red.), Musikalskpedagogiske utfordringer: Artikler om pedagogisk teori og praksis (s. 33-46). Oslo: Cappelen akademisk.

Musikk 2a Å-MU2a LU1-MU2a LU2-MU2a

Gjeldande emneskjema er pensum.

Aare, A., Grønager, J., & Rønnenfelt, P. (2002). Rockmusik i tid og rum. Århus: Systime.
Pensum: kap. 6 (Sound, s. 106-131). (Kompendium på Fronter)

Blokhus, Y. (2004). Wow: Populærmusikkens historie. Oslo: Aschehoug.
Pensum: kap. 1, 3, 4, 7, 8, 11, 16, 18 og 23.

Johansen, K. L. (2005). Komponering: Kunnskap & kreativitet: Idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen.

Molde, A. (2017). Analyse av populærmusikk. I L. Pettersen (Red.), Metodebok for kreative fag (s. 208 - 218). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 208 - 218.

Ofsdal, S. (2001). Norsk folkemusikk og folkedans. Oslo: Aschehoug.
Pensum: s. 1-81.

Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving: En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Kompendium ca. 100 sider (NB! - med atterhald om endringar):

Musikkanalyse: Utdelte kopiar og forelesingsnotat.

Hanken, I. M. (2004). Musikkundervisningens etikk. I G. Johansen, S. Kalsnes, & Ø. Varkøy (Red.), Musikkpedagogiske utfordringer: Artikler om musikkpedagogisk teori og praksis (s. 122-134). Oslo: Cappelen akademisk.

Waade, R. A. (2014). Soundpainting som improvasisjons-kompositorisk verktøy i musikkundervisningen. I K. L. Johansen (Red.), Slik vi ser det: Om musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne (s. 43-73). Steinkjer: Musikkseksjonen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag; Helse-Frelse.

Folkemusikk-kompendium (Ligg i fagrommet på Fronter)

Bøker som blir brukte i fleire av emna, må kjøpast.

Sida ble sist oppdatert: 18.12.2017