Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7, 2. år: Norsk 1b

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

LU1-NOR215

Iversen, H. M., & Otnes, H. (2016). Å lære å skrive: Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget.

Jansson, B. K., & Traavik, H. (Red.). (2014). Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap 4, 6-10 og 14.

Rønning, M., Sørland, K., & Vaagen, O. (2014). Norsk grammatikk for grunnskolelæraren. Oslo: Cappelen.

Skjelbred, D. (2014). Elevens tekst: Et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Traavik, H., & Jansson, B. K. (Red.). (2013). Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1-4 og 9-13.

Nettressursar

Kvithyld, T., & Aasen, A. J. (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. Tidsskriftet Viden om Læsning, (9). Henta frå http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Trygve_ Kvithyld_Arne_Johannes_Aasen1.pdf

Utdanningsdirektotatet. (2007). Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01). (2007). Henta frå https://www.udir.no/kl06/NOR7-01

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i norsk (NOR1-05). Henta frå https://www.udir.no/kl06/NOR1-05/?ID=&epslanguage=no (15 s.)

Vennesla videregående skole. (u.å.). Dialektxperten. Hentet fra http://dialektxperten.no/dialektxperten.html
Pensum: Kurs, kap. 3 og 4.

Vennesla videregående skole. (u.å.). Dialektxperten. Hentet fra http://dialektxperten.no/dialektxperten.html
Pensum: Kurs, kap. 2.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017