Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU (1-7), DELTID, 3. år: Naturfag

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Sjå òg: Pensum haust 2017

DLU1-Nat215

Hannisdal, M., & Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Kvammen P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., & Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen!: Biologi for lærere: Grunnskolelærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget.

Diverse kopiar, artiklar, nettreferansar etc. kjem i tillegg.

Sida ble sist oppdatert: 21.11.2017