Pensumliste for
GLU (1-7). DELTID, 3. år: Naturfag

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

DLU1-Nat115

Angell, C., Flekkøy, E. G., & Kristiansen, J. R. (2011). Fysikk for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Jordet, A. N. (2010). Klasserommet utenfor: Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom. Oslo: Cappelen Damm.

Kvammen P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., & Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen!: Biologi for lærere: Grunnskolelærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget.

Mossberg, B. (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo: Gyldendal.

Sinnes, A.T. (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling. Hva, hvorfor og hvordan? Oslo: Universitetsforlaget.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå: https://www.regjeringen.no/link/4cf7ef1022c3488ebfc44ad97e8bdc65.aspxLæreplan

Osland, E. (2015). Når det regnar i Afrika: Ei bok om vêr og klimaendringar. Oslo: Samlaget

Wedøe, L. (2003). Fysikk fra lek til læring. Bergen: Fagbokforlaget.

Wedøe, L. (2006). Hvorfor faller ikke skyene ned? Oslo: Cappelen. (Boka er gått ut, men utdrag blir lagt på Fronter.)

Wedøe, L. (2007). Hvor fort går bølgene? Oslo: Cappelen. (Boka er gått ut, men utdrag blir lagt på Fronter.)

Ødegaard, M., Haug, B. S., Mork, S. M., & Sørvik, G. O. (2016). På forskerføtter i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Artiklar og anna litteratur vil koma i tillegg og lagt på Fronter

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017