Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumlister for
grunnskolelærar 5-10

Studieåret 2017/2018

Kull 2017 (1. år)

For ny Grunnskulelærarutdanning finn du pensumlister ved å søke på emnekode på pensumlistesystemet Hvalross.

Kull 2016 (2. år)

Kull 2015 (3. år)

Kull 2014 (4. år)

Alle pensumtitlar på listene er lenka opp mot BIBSYS, slik at du sjølv kan sjå om boka du leitar etter er på hylla, eller om ho er utlånt. Du vil og finne lenker til fulltekstversjonar av lover og forskrifter, og til andre nettressursar som blir brukte som pensum.

For pensum frå tidlegare år, sjå pensumliste-arkivet.

Ansvarleg for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 27.12.2017