Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLUP (5-10), 1. år engelsk

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

Kode ikkje klar

Obligatorisk litteratur

Drew, I., & Sørheim, B. (2016). English teaching strategies: Methods for English teachers for 10 to 16-year-olds. Oslo: Samlaget.

Dypedahl, M., Hasselgård, H., & Løken, B. (2012). Introducing English grammar (2nd ed.). Bergen: Fagbokforlaget.

Hasselgreen, A., Drew, I., & Sørheim, B. (Eds.). 2012. The young language learner: Research-based insights into teaching and learning. Bergen: Fagbokforlaget.

Nilsen, T. S., & Rugesæter, K. (2015). English phonetics for teachers (3rd ed.). Bergen: Fagbokforlaget.

Sekundærlitteratur og referanseverk

Flognfeldt, M. E., & Lund, R. (2016). English for teachers and learners: Vocabulary, grammar, pronunciation, varieties. Oslo: Cappelen Damm.

Murphy, R. (2012). English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of english: With answers (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
+ online or offline dictionary or dictionaries by reputable publisher.

Swan, M. (2005). Practical English usage (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Sida ble sist oppdatert: 20.11.2017