Pensumliste for
GLU 2, 5-10: Kunst og handverk 2b

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
Atterhald om endringar.

LU2-KH415

I tillegg vil aktuelle artiklar og lenker til ulike tema inngå i pensum

Det fagdidaktiske området

Haabesland, A. Å. & Vavik, R. E. (2000). Kunst og håndverk: Hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget.

Halvorsen, E. M. (2008). Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 9.

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Henta frå http://www.udir.no/Lareplaner/
Pensum: Generell del og Læreplan i kunst og håndverk.

Kunst og formkultur

Danbolt, G. (2002). Blikk for bilder: Om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.

Danbolt, G. (2014). Frå modernisme til det kontemporære. Tendensar i norsk samtidskunst etter 1990. Oslo: Samlaget.

Danbolt, G. & Kjerschow M. (1996). Billedspor, bind 1: Fra istid til renessanse. Vollen: Tell. Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok

Danbolt, G. & Kjerschow M. (1997). Billedspor, bind 2: Fra barokken til vår egen tid. Vollen: Tell. Tilgjengeleg også i nynorskutgåve og som e-bok

Kulturrådet. (2013). Kunstløftet. Henta frå http://www.kulturradet.no/kunstloftet

Mørstad, E. (2002). Visuell analyse. Metode og skriveråd. Oslo: Abstrakt forlag.
Pensum: aktuelle kapittel blir spesifisert i semesterplanen.

Samuelsen, A. M. (2013). Formidling av kunst til barn og unge (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Thiis-Evensen, T. (1995). Europas arkitekturhistorie: Fra idé til form. Oslo: Gyldendal.

Støttelitteratur

Danbolt, G. (2009). Norsk kunsthistorie (3. utg.). Oslo: Samlaget.

Høisæther, O. R. (2009). Design på norsk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm AS.

Løvstad, Å., & Strømme, L. (2006). Design og arkitektur I. Oslo: Gyldendal undervisning.

Sømoe, K. (2013). Kunst og håndverk - fag eller tverrfaglig felt? FORMakademisk 6 (3), 1-15. Tilgjengeleg frå http://www.formakademisk.org/

Vadmand, P. R. (2014). Billedkommunikation parafraser. Henta frå https://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/80753037 (Også tilgjengeleg på Fronter)

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016