Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 5-10: Mat og helse 2a: Mat i et kultur- og forbrukerperspektiv

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

LU2-MH215

Artiklar og kapittel som det ikkje er lenke til og som er merka med (Kompendium), er lagt på Fronter.

Aakervik, G. (2010). Mat og måltider: I hjemmebaserte tjenester og i eldreomsorg. Oslo: Pensumtjeneste.
Pensum: s. 12-21, og 60-66. (Kompendium) (Obligatorisk som bakgrunn for oppgåva om mat i forskjellige religionar)

Bakkevik, S. (2004). God mat i fortiden. Stavanger: Arkeologisk museum i Stavanger.

Bjerkebæk, A. (1995). Krigsmat: Ernæring og dagligliv for barn 1940-1945. Oslo: Biblioteksentralen. Tilgjengeleg frå NB Digital

Bjørnstad, Å., & Griffin, A. (Red.). (2012). Vårt daglege brød: Kornets kulturhistorie (2. utg.) Oslo: Vidar forlag.
Pensum: s. 56-58, 105, 107-111, 122-123, 125, 130-135, 160-164, 167-169, 171-172, 190-191, 194-195. (Kompendium)

Bratterud, Å., & Emilsen, K. (2002). Barne- og familiekunnskap: Videreføring og fornyelse. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 77-103. (Kompendium)

Bugge, A. (2006). Å spise middag: En matsosiologisk analyse. Trondheim: Tapir akademisk Forlag.
Pensum: s. 59-98. (Kompendium)

Bugge, A. (2014). Kroppsrelatert matforbruk og helse. I R. Lavik & E. Borgeraas (Red.), Forbrukstrender 2014: SIFO-survey. (Prosjektnotat 8-2014, s. 13-19). Henta frå http://www.sifo.no/page/Publikasjoner//10081/79838.html

Bugge, A., & Døving, R. (2000). Det norske måltidsmønsteret: - Ideal og praksis (Rapport nr. 2-2000). Henta frå http://www.sifo.no/page/Publikasjoner//10081/52751.html
Pensum: kap. 3, 4, 5, 9, 10, 11.

Døving, R. (1999). Matpakka - den store fortellingen om familien og nasjonen. Din. Tidsskrift for religion og kultur, (4). Henta frå http://tradisjoner.no/text89.html

Eikremsvik, H. (2011). Levande tradisjonsmat: Smaken av Sunnhordland. Stord: Sunnhordland museum.
Pensum: s. 60-65, 144-147 og 150-151. (Kompendium)

Eriksen, T. H. (2012). Oppvasken. I I. B. Neumann & T.Ugelvik (Red.), Mat/viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken (s. 179-199). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Fossgard, E. (2007. "Mat smakar som plassen den kjem frå": Forestillinger om lokal mat. I V. Amalien & E. Krogh, E. (Red.), Den kultiverte maten: En bok om norsk mat, kultur og matkultur (s. 158-169). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium)

Fossgard, E. (2011). Historisk perspektiv på kosthold og hygiene i folkehelsearbeidet. Mat og helse i skolen, (2), 19-21.

Frølich, W. (2007. Brød: En viktig del av norsk kosthold og matkultur. I V. Amalien & E. Krogh, E. (Red.), Den kultiverte maten: En bok om norsk mat, kultur og matkultur (s. 57-70). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium)

Haavet, I. E. (1996). Maten på bordet: Femti år med Statens ernæringsråd. Oslo: Statens næringsråd.
Pensum: s. 16-20, 24-27 og 102-121. (Kompendium)

Hernes, S,. & Harman, B. (2000). Mat, kultur, helse: Ressursbok for lærere. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 13-20 og 29-39.

Holthe, A., & Wilhelmsen, B. U. (Red.). (2009). Mat og helse i skolen: En fagdidaktisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: Del 3 (s. 101-167) og Del 4 (s. 169-230).

Kongsvik, Å., Strøfringsdal, K., & Øyehaug, H. B. (2005). Ta kaka. Førde: Selja forlag.
Pensum: s. 8-11 og 20-29. (Kompendium)

Kurlansky, M. (2003). Salt: A world history. London: Vintage.
Pensum: s. 1-13 og 129-143. (Kompendium)

Meltzer, H. M., & Nordhagen, R. (2007). Norsk matkultur i et helseperspektiv. I V. Amalien & E. Krogh, E. (Red.), Den kultiverte maten: En bok om norsk mat, kultur og matkultur (s. 73-84). Bergen: Fagbokforlaget. (Kompendium)

Moberg, J. (1989). Graut. Oslo: Samlaget.
Pensum: s. 22-27 og 30-33. Tilgjengeleg frå NB digital

Neegaard, G. (2004). Når Gud bestemmer menyen: Regler om mat og drikke i verdensreligionene. Oslo: Yrkeslitteratur. (Obligatorisk som bakgrunn for oppgaven om mat i forskjellige religioner)

Neumann, I. B., & Ugelvik, T. (2012). Velkommen til bords. I I. B. Neumann & T.Ugelvik (Red.), Mat/viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken (s. 9-16). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Notaker, H. (2000). Ganens makt: Norsk kokekunst og matkultur gjennom tusen år. Oslo: Aschehoug.
Pensum: s. 135-142, 184-189, 211-215, 218-222 og 250-260.

Notaker, H. (2002). Kokebøkene som opplysningslitteratur. I E. Fossgard (Red.), Tradisjon, opplysning og verkelegheit i norsk matkultur: Artikkelsamling (s. 7-26). Voss: Vestnorsk kulturakademi. (Kompendium)

Notaker, H. (2006). Mat og måltid. Oslo: Aschehoug.
Pensum: s. 11-31. (Kompendium)

I tillegg kjem:
Eldre kokebøker, trykte og handskrivne.
Vald litteratur til skriving av obligatoriske oppgåver.

Anbefalt tilleggslitteratur:

Bugge, A. B. (2006). Julens mat og måltider (SIFO Fagrapport nr. 1 - 2006). Henta http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/SIFO/Publikasjoner-fra-SIFO/Julens-mat-og-maaltider

Christensen, P. (2009). Den norsk-artiske torsken og verden: Torskefiskets historie. Henta frå http://www.kyst-norge.no/?ID=14143&K=2909

Notaker, H. (2000). Ganens makt: Norsk kokekunst og matkultur gjennom tusen år. Oslo: Aschehoug.

Notaker, H. (2006). Mat og måltid. Oslo: Aschehoug.

Seymour, J. (1987). The national trust book of forgotten household Crafts. London: Dorling Kinderersley.

Svihus, Å., & Haaland, A. (2009). Ressursar til låns: Sild og anna pelagisk fisk. Henta frå http://www.kyst-norge.no/?k=2909&id=13683

Ulltveit, G. (2000). Korn og baketradisjoner: Kornets og bakingens kulturhistorie i Norge: Tradisjonsoppskrifter fra hele landet. Oslo: Damm.

Artiklar frå tidsskriftet Mat og helse i skolen (sjå Fronter):

Fossgard, E. «Hvorledes østers spises raa, er enhver bekjendt», nr. 1/2012, s. 30-31.

Risvik, E. Betydning av maten for utjevning av sosiale skillelinjer, nr. 1/2013, s. 7-8.

Torgersen, P. Fra kokekrop til mikrobølgeovn, nr. 2/2012, s. 25.

Neegaard, G. Mat, måltid og religion, nr. 2/2012, s. 30-31.

Lindhardt, E. M. Hvordan smaker en religion egentlig. Et undervisningsopplegg om mat og religion, nr. 2/2015, s. 7-8.

Lindhardt, E. M. Folkehelse, måltider og skolen i et flerkulturelt samfunn, nr. 2/2011, s. 10-11.

Al-Chirout, Hiam. Mat i Islam, nr. 2/2010, s. 20-21.

Sida ble sist oppdatert: 14.12.2017